3D model Porubských areálů VŠB-TU pro Google Earth

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74615

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vojtek, David en
dc.contributor.author Fujak, Radek en
dc.date.accessioned 2009-09-01T09:10:48Z
dc.date.available 2009-09-01T09:10:48Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74615
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá 3D tvorbou a vizualizací ostravských areálů VŠB - TU. V prvních dvou kapitolách je rozebrána softwarová a hardwarová stránka celé práce. Další část textu se věnuje použité službě WMS a vytvořeným datům pro práci. Poslední část práce popisuje detailní postup zpracování, který se týká především využití pluginu SketchUp6ESRI pro konverzi vektorizovaných dat z prostředí ArcGIS do programu Google Sketch Up, kde byl vytvořen 3D model VŠB - TU a jeho vizualizaci za pomocí KML formátu v prostředí Google Earth. cs
dc.description.abstract This thesis occupy by 3D creation and visualisation of campuses of VŠB-TU in Ostrava. In first two captures is analyse software and hardware sito of wholw thesis. Another part of text analyse useed service of WMS and made data for work. The last part describe detail procedure of working, which is occupy by SketchUp6ESRI plugin for converting of vector data from ArcGIS to program Google Sketch Up, where were made 3D model of VŠB-TU and it's visualisation by KML format in Google Earth. en
dc.format 36 l. : il. cs
dc.format.extent 630636 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Google Earth cs
dc.subject WMS cs
dc.subject ArcGIS cs
dc.subject Google SketchUp cs
dc.subject KML formát cs
dc.subject Google Earth en
dc.subject WMS en
dc.subject ArcGIS en
dc.subject Google SketchUp en
dc.subject KML format en
dc.title 3D model Porubských areálů VŠB-TU pro Google Earth cs
dc.title.alternative 3D model of the Poruba facilities of VSB for Google Earth en
dc.title.alternative 3D model Porubských areálů VŠB pro Google Earth
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904795 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Růžička, Jan en
dc.date.accepted 2009-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 548 - Institut geoinformatiky en
dc.thesis.degree-program Geodézie a kartografie cs
dc.thesis.degree-branch Geoinformatika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis FUJ005_HGF_B3646_3646R006_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FUJ005_HGF_B3646_3646R006_2009.pdf 615.8Kb PDF View/Open
FUJ005_HGF_B3646_3646R006_2009_zadani.pdf 37.42Kb PDF View/Open
FUJ005_HGF_B3646_3646R006_2009_priloha.zip 6.709Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics