Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVojtek, Daviden
dc.contributor.authorFujak, Radeken
dc.date.accessioned2009-09-01T09:10:48Z
dc.date.available2009-09-01T09:10:48Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74615
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá 3D tvorbou a vizualizací ostravských areálů VŠB - TU. V prvních dvou kapitolách je rozebrána softwarová a hardwarová stránka celé práce. Další část textu se věnuje použité službě WMS a vytvořeným datům pro práci. Poslední část práce popisuje detailní postup zpracování, který se týká především využití pluginu SketchUp6ESRI pro konverzi vektorizovaných dat z prostředí ArcGIS do programu Google Sketch Up, kde byl vytvořen 3D model VŠB - TU a jeho vizualizaci za pomocí KML formátu v prostředí Google Earth.cs
dc.description.abstractThis thesis occupy by 3D creation and visualisation of campuses of VŠB-TU in Ostrava. In first two captures is analyse software and hardware sito of wholw thesis. Another part of text analyse useed service of WMS and made data for work. The last part describe detail procedure of working, which is occupy by SketchUp6ESRI plugin for converting of vector data from ArcGIS to program Google Sketch Up, where were made 3D model of VŠB-TU and it's visualisation by KML format in Google Earth.en
dc.format36 l. : il.cs
dc.format.extent630636 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectGoogle Earthcs
dc.subjectWMScs
dc.subjectArcGIScs
dc.subjectGoogle SketchUpcs
dc.subjectKML formátcs
dc.subjectGoogle Earthen
dc.subjectWMSen
dc.subjectArcGISen
dc.subjectGoogle SketchUpen
dc.subjectKML formaten
dc.title3D model Porubských areálů VŠB-TU pro Google Earthcs
dc.title.alternative3D model of the Poruba facilities of VSB for Google Earthen
dc.title.alternative3D model Porubských areálů VŠB pro Google Earth
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904795cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeRůžička, Janen
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department548 - Institut geoinformatikyen
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisFUJ005_HGF_B3646_3646R006_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam