Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorIvánek, Lubomíren
dc.contributor.authorKrupa, Michalen
dc.date.accessioned2009-09-01T20:23:01Z
dc.date.available2009-09-01T20:23:01Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75385
dc.description.abstractCieľom bakalárskej prace je vytvorenie interaktívneho výukového programu, pre predmet Elektromagnetizmus. Pomocou vývojového prostredia Adobe Flash sú vytvorené animácie, pre pomoc vo výučbe daného predmetu. Animácie majú byť určené pre ľahšie pochopenie danej problematiky. Jednotlivé animácie ekvivalentne zodpovedajú elektromagnetickým rovniciam, ktorých analýzou sa zaoberám v tejto bakalárskej práci. Taktiež sa zoznamujeme aj s inými vývojovými prostrediami pre tvorbu animácii, ktoré by bolo možné použiť pre uľahčenie výučby.cs
dc.description.abstractBSc thesis aim is to create an interactive educational program, subject to electromagnetism. With the development environment of Adobe Flash animations are created to aid in teaching the subject. Animations should be designed to help you understand the problem.Each animation is equivalent to corresponding ectromagnetic equation. It also describes other development environments for creating animations that can be used to facilitate teaching.en
dc.format32 l. : il. + 1 DVDcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectActionScriptcs
dc.subjectAdobe Flashcs
dc.subjectvyžarovanie elektromagnetických vĺn Abstractcs
dc.subjectelektromagnetizmuscs
dc.subjectAnimáciecs
dc.subjectFlashcs
dc.subjectAnimationen
dc.subjectelectromagnetismen
dc.subjectActionScripten
dc.subjectFlashen
dc.subjectAdobe Flashen
dc.subjectemit electromagnetic wavesen
dc.titleAnimácia vyžarovania elektromagnetických vĺnsk
dc.title.alternativeAnimation of Wave Radiationen
dc.title.alternativeAnimace vyzařování elektromagnetických vlncs
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200905190cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeOrság, Petren
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKRU218_FEI_B2647_2612R025_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam