Animácia vyžarovania elektromagnetických vĺn

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75385

Show simple item record


dc.contributor.advisor Ivánek, Lubomír en
dc.contributor.author Krupa, Michal en
dc.date.accessioned 2009-09-01T20:23:01Z
dc.date.available 2009-09-01T20:23:01Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75385
dc.description.abstract Cieľom bakalárskej prace je vytvorenie interaktívneho výukového programu, pre predmet Elektromagnetizmus. Pomocou vývojového prostredia Adobe Flash sú vytvorené animácie, pre pomoc vo výučbe daného predmetu. Animácie majú byť určené pre ľahšie pochopenie danej problematiky. Jednotlivé animácie ekvivalentne zodpovedajú elektromagnetickým rovniciam, ktorých analýzou sa zaoberám v tejto bakalárskej práci. Taktiež sa zoznamujeme aj s inými vývojovými prostrediami pre tvorbu animácii, ktoré by bolo možné použiť pre uľahčenie výučby. cs
dc.description.abstract BSc thesis aim is to create an interactive educational program, subject to electromagnetism. With the development environment of Adobe Flash animations are created to aid in teaching the subject. Animations should be designed to help you understand the problem.Each animation is equivalent to corresponding ectromagnetic equation. It also describes other development environments for creating animations that can be used to facilitate teaching. en
dc.format 32 l. : il. + 1 DVD cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject ActionScript cs
dc.subject elektromagnetizmus cs
dc.subject Flash cs
dc.subject Animácie cs
dc.subject vyžarovanie elektromagnetických vĺn Abstract cs
dc.subject Adobe Flash cs
dc.subject emit electromagnetic waves en
dc.subject Animation en
dc.subject Adobe Flash en
dc.subject Flash en
dc.subject ActionScript en
dc.subject electromagnetism en
dc.title Animácia vyžarovania elektromagnetických vĺn sk
dc.title.alternative Animation of Wave Radiation en
dc.title.alternative Animace vyzařování elektromagnetických vln cs
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200905190 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Orság, Petr en
dc.date.accepted 2009-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis KRU218_FEI_B2647_2612R025_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics