Dálkově ovládané a automatizační prvky v sítích vn

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75439

Show simple item record


dc.contributor.advisor Gurecký, Jiří en
dc.contributor.author Ney, Michal en
dc.date.accessioned 2009-09-01T20:31:46Z
dc.date.available 2009-09-01T20:31:46Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75439
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá dálkově ovládanými spínacími prvky používanými ve venkovních sítích vysokého napětí. Popisuje jejich konstrukci, princip činnosti, možnosti využití těchto prvků a srovnává jejich přednosti a nevýhody. Dále popisuje systémy a terminálové jednotky používané pro ovládání těchto prvků a komunikaci s nimi. Vysvětluje metody multikriteriální analýzy, používané pro teoretické řešení náhrady stávajících manuálně ovládaných prvků dálkově ovládanými a uvádí příklad jejich praktického nasazení. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis considers remote controlled switch devices in overhead MV networks. Describes its construction, principle of operation, usage options and compares theirs advantages and disadvantages. Further describes control and communication systems and termial units for this devices. Describes methods of multicriterial analysis used for theoretical resolution of substitution existing manual devices by remote controlled and presents example of its practical usage. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 491568 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject dálkově ovládaný odpínač cs
dc.subject dálkově ovládaný recloser cs
dc.subject řídicí a komunikační systém cs
dc.subject terminálové jednotky cs
dc.subject multikriteriální analýza cs
dc.subject remote controlled section disconnecting switch en
dc.subject remote controlled recloser en
dc.subject control and communication system en
dc.subject terminal units en
dc.subject multicriterial analysis en
dc.title Dálkově ovládané a automatizační prvky v sítích vn cs
dc.title.alternative Remote Controlled and Automatization Elements in MV Networks en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200901211 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Moldřík, Petr en
dc.date.accepted 2009-06-01 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 451 - Katedra elektroenergetiky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis NEY002_FEI_B2645_3907R001_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NEY002_FEI_B2645_3907R001_2009.pdf 480.0Kb PDF View/Open
NEY002_FEI_B2645_3907R001_2009_priloha.pdf 40.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics