Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGurecký, Jiříen
dc.contributor.authorNey, Michalen
dc.date.accessioned2009-09-01T20:31:46Z
dc.date.available2009-09-01T20:31:46Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75439
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá dálkově ovládanými spínacími prvky používanými ve venkovních sítích vysokého napětí. Popisuje jejich konstrukci, princip činnosti, možnosti využití těchto prvků a srovnává jejich přednosti a nevýhody. Dále popisuje systémy a terminálové jednotky používané pro ovládání těchto prvků a komunikaci s nimi. Vysvětluje metody multikriteriální analýzy, používané pro teoretické řešení náhrady stávajících manuálně ovládaných prvků dálkově ovládanými a uvádí příklad jejich praktického nasazení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis considers remote controlled switch devices in overhead MV networks. Describes its construction, principle of operation, usage options and compares theirs advantages and disadvantages. Further describes control and communication systems and termial units for this devices. Describes methods of multicriterial analysis used for theoretical resolution of substitution existing manual devices by remote controlled and presents example of its practical usage.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent491568 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdálkově ovládaný odpínačcs
dc.subjectdálkově ovládaný reclosercs
dc.subjectřídicí a komunikační systémcs
dc.subjectterminálové jednotkycs
dc.subjectmultikriteriální analýzacs
dc.subjectremote controlled section disconnecting switchen
dc.subjectremote controlled recloseren
dc.subjectcontrol and communication systemen
dc.subjectterminal unitsen
dc.subjectmulticriterial analysisen
dc.titleDálkově ovládané a automatizační prvky v sítích vncs
dc.title.alternativeRemote Controlled and Automatization Elements in MV Networksen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200901211cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeMoldřík, Petren
dc.date.accepted2009-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department451 - Katedra elektroenergetikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnika, sdělovací a výpočetní technikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisNEY002_FEI_B2645_3907R001_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam