Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBernat, Petren
dc.contributor.authorNavrátil, Pavelen
dc.date.accessioned2009-09-01T20:58:33Z
dc.date.available2009-09-01T20:58:33Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75506
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá teoretickým popisem principů jištění a ochran používaných ve výrobcích spotřební elektroniky. Jsou zde popsány tavné, vratné, automobilové a elektronické pojistky i různé druhy přepěťových ochran. Rovněž je vysvětlen princip jejich činnosti a popsáno jejich použití v praxi. Součástí práce je základní měření několika zdrojů a zjištění činnosti jejich ochran. Výsledky měření jsou znázorněny v grafech a doplněny komentářem.cs
dc.description.abstractThis bachelor graduation theses focuses on the theoretical description of the principles of protection and security equipments often used in consumer electronics products. It describes safety fuses, reversible fuses, vehicle fuses, electronic fusesand various kinds of overvoltage protectors. It also explains their working principles and describes their practical use. Part of the theses is also the basic measurement of several sources and detection of their protective working principles. The measurement results are demonstrated in graphs and the commentary is attached.en
dc.format36, [1] l. : il.cs
dc.format.extent3269653 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpojistkacs
dc.subjectjištěnícs
dc.subjectvaristorcs
dc.subjectelektronická pojistkacs
dc.subjectPTC termistorcs
dc.subjectvratná pojistkacs
dc.subjectpřepěťový filtrcs
dc.subjectprotectionen
dc.subjectreversible fuseen
dc.subjectPTC thermistoren
dc.subjectelectronic fuseen
dc.subjectfuseen
dc.subjectvaristorsen
dc.subjectovervoltage filteren
dc.titleJištění výrobků spotřební elektronikycs
dc.title.alternativeFault protection for consumer electronicsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904726cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeHytka, Zdeněken
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department453 - Katedra elektrických strojů a přístrojůen
dc.thesis.degree-programElektrotechnika, sdělovací a výpočetní technikacs
dc.thesis.degree-branchKomerční elektrotechnikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisNAV211_FEI_B2645_2608R004_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam