Jištění výrobků spotřební elektroniky

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75506

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bernat, Petr en
dc.contributor.author Navrátil, Pavel en
dc.date.accessioned 2009-09-01T20:58:33Z
dc.date.available 2009-09-01T20:58:33Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75506
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým popisem principů jištění a ochran používaných ve výrobcích spotřební elektroniky. Jsou zde popsány tavné, vratné, automobilové a elektronické pojistky i různé druhy přepěťových ochran. Rovněž je vysvětlen princip jejich činnosti a popsáno jejich použití v praxi. Součástí práce je základní měření několika zdrojů a zjištění činnosti jejich ochran. Výsledky měření jsou znázorněny v grafech a doplněny komentářem. cs
dc.description.abstract This bachelor graduation theses focuses on the theoretical description of the principles of protection and security equipments often used in consumer electronics products. It describes safety fuses, reversible fuses, vehicle fuses, electronic fusesand various kinds of overvoltage protectors. It also explains their working principles and describes their practical use. Part of the theses is also the basic measurement of several sources and detection of their protective working principles. The measurement results are demonstrated in graphs and the commentary is attached. en
dc.format 36, [1] l. : il. cs
dc.format.extent 3269653 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject varistor cs
dc.subject jištění cs
dc.subject pojistka cs
dc.subject přepěťový filtr cs
dc.subject vratná pojistka cs
dc.subject PTC termistor cs
dc.subject elektronická pojistka cs
dc.subject reversible fuse en
dc.subject overvoltage filter en
dc.subject varistors en
dc.subject PTC thermistor en
dc.subject fuse en
dc.subject electronic fuse en
dc.subject protection en
dc.title Jištění výrobků spotřební elektroniky cs
dc.title.alternative Fault protection for consumer electronics en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904726 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Hytka, Zdeněk en
dc.date.accepted 2009-06-02 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 453 - Katedra elektrických strojů a přístrojů en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika cs
dc.thesis.degree-branch Komerční elektrotechnika cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis NAV211_FEI_B2645_2608R004_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NAV211_FEI_B2645_2608R004_2009.pdf 3.118Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics