Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75530

Show simple item record


dc.contributor.advisor Sojka, Eduard en
dc.contributor.author Forchová, Veronika en
dc.date.accessioned 2009-09-01T21:10:43Z
dc.date.available 2009-09-01T21:10:43Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75530
dc.description.abstract Tato práce se věnuje popisu průběhu mé odborné praxe ve firmě MiCoS SOFTWARE s.r.o. Nejprve stručně představí firmu a její produkty a posléze popíše úkoly mě zadané včetně nejdůležitějších bodů jejich řešení. V poslední části provedu zhodnocení praxe a souhrn nově nabytých zkušenosti. cs
dc.description.abstract This thesis tries to describe process of my practical training experience in MiCoS SOFTWARE s.r.o. company. At first shortly I will present the company and products. After this I´ll describe my scope of employment instead most important points on the way leading to the right solution. At the last part of thesis I´ll summary my practice there and also grand summary my new gain experience. en
dc.format 15 l. + 1 CD cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Správce IT cs
dc.subject MiCoS SOFTWARE s.r.o. cs
dc.subject Aktivity cs
dc.subject HelpDesk cs
dc.subject softwarový a hardwarový audit cs
dc.subject C# cs
dc.subject SQL cs
dc.subject databáze cs
dc.subject desktopová aplikace cs
dc.subject licence cs
dc.subject MiCoS SOFTWARE s.r.o. company en
dc.subject HeplDesk en
dc.subject software and hardware audit en
dc.subject C# en
dc.subject SQL en
dc.subject database en
dc.subject desktop application en
dc.subject license en
dc.subject Správce IT en
dc.subject Aktivity en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practise in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200905005 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.date.accepted 2009-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.contributor.consultant Klemens, Milan en
dc.thesis.degree-program Informační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis FOR054_FEI_B2646_2612R025_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics