Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSojka, Eduarden
dc.contributor.authorForchová, Veronikaen
dc.date.accessioned2009-09-01T21:10:43Z
dc.date.available2009-09-01T21:10:43Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75530
dc.description.abstractTato práce se věnuje popisu průběhu mé odborné praxe ve firmě MiCoS SOFTWARE s.r.o. Nejprve stručně představí firmu a její produkty a posléze popíše úkoly mě zadané včetně nejdůležitějších bodů jejich řešení. V poslední části provedu zhodnocení praxe a souhrn nově nabytých zkušenosti.cs
dc.description.abstractThis thesis tries to describe process of my practical training experience in MiCoS SOFTWARE s.r.o. company. At first shortly I will present the company and products. After this I´ll describe my scope of employment instead most important points on the way leading to the right solution. At the last part of thesis I´ll summary my practice there and also grand summary my new gain experience.en
dc.format15 l. + 1 CDcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMiCoS SOFTWARE s.r.o.cs
dc.subjectlicencecs
dc.subjectdesktopová aplikacecs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectSQLcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectsoftwarový a hardwarový auditcs
dc.subjectHelpDeskcs
dc.subjectAktivitycs
dc.subjectSprávce ITcs
dc.subjectdesktop applicationen
dc.subjectlicenseen
dc.subjectMiCoS SOFTWARE s.r.o. companyen
dc.subjectSprávce ITen
dc.subjectAktivityen
dc.subjectHeplDesken
dc.subjectsoftware and hardware auditen
dc.subjectC#en
dc.subjectSQLen
dc.subjectdatabaseen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practise in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200905005cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.contributor.consultantKlemens, Milanen
dc.thesis.degree-programInformační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisFOR054_FEI_B2646_2612R025_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam