Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDuraj, Milošen
dc.contributor.authorCoufalová, Vladimíraen
dc.date.accessioned2009-09-01T22:02:03Z
dc.date.available2009-09-01T22:02:03Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75681
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractNáplní bakalářské práce je popis různých druhů a způsobů těžby surovin a následným využitím vytěžených prostor. První část této práce popisuje základní přehled stavby horského masivu a jeho vlastností. Následující část práce je věnována podrobněji povrchové těžbě surovin a hlubinné těžbě surovin, vlivům těchto procesů na životní prostředí, rekultivaci a následným využitím vytěžených prostor, včetně konkrétních příkladů tohoto využití. V závěrečné části je s ohledem na téma bakalářské práce vypracován návrh na pětidenní zájezd. Zájezd je zaměřen na návštěvy míst, jenž jsou praktickými ukázkami možností využití vytěžených prostor v České republice.cs
dc.description.abstractThe topic of this thesis is represented by description of different types of mining and subsequent use of the exploited location. The first part of the thesis describes basic view of the mountain masiff composition and its characteristics. The following part of the work describes the surface and deep mining in detail, plus effects of these processes on the environment, reclamation and subsequent use of the exploited areas, including specific examples of this use. In the final part, scheme for the five-day trip has been designed with regard to the topic of the thesis. The tour is focused on visiting places that represent examples of possible use of these exploited areas in the Czech Republic.en
dc.format65 l. : il. + 1 CDcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrekultivacecs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjectvyužití prostorcs
dc.subjectvytěžený prostorcs
dc.subjectmasivcs
dc.subjectdůlcs
dc.subjectmountain masiffen
dc.subjectexploited areaen
dc.subjectreclamationen
dc.subjectmineen
dc.subjectminingen
dc.subjectuse of an areaen
dc.titleMožnosti využití vytěžených prostorcs
dc.title.alternativePossibilities Utilization Exploit Areasen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200905483cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeSkupien, Petren
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeovědní a montánní turismuscs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisCOU028_HGF_B2110_2101R004_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam