Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLabodová, Alenaen
dc.contributor.authorMálková, Veronikaen
dc.date.accessioned2009-09-01T22:15:02Z
dc.date.available2009-09-01T22:15:02Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75741
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit environmentální a ekonomické přínosy zavedení EMS (systém environmentálního managementu) do společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., jako velkého znečišťovatele životního prostředí, který se snaží uvést v soulad výrobní technologie s legislativními předpisy a normami v rámci ochrany životního prostředí. Tato práce je rešeršní prací, je přípravou k mé diplomové práci a bude použita jako výchozí materiál.cs
dc.description.abstractThe aim of my Bachelor´s is to evaluace environmental contributions of EMS (Environmental management systém) in company VITKOVICE CYLINDERS Corp., which pollutes environment but at the same time tries to improve its technologies and to be in hormony with legislative laws and protect our environment. This work is my preparing materiál for my Diploma work .en
dc.format42 l. + 1 CDcs
dc.format.extent447179 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectenvironmentální cíle a cílové hodnotycs
dc.subjectvyhodnocení environmentálních cílů a cílových hodnotcs
dc.subjecttechnologie výrobycs
dc.subjectspolečnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.cs
dc.subjectsystém environmentálního managementucs
dc.subjectEnvironmentální přínosycs
dc.subjectits Production technologiesen
dc.subjectEnvironmental evaluationen
dc.subjectEnvironmental aimsen
dc.subjectVITKOVICE CYLINDERS companyen
dc.subjectEnvironmental management systémen
dc.subjectEnvironmental contributionen
dc.titleEnvironmentální a ekonomické přínosy zavedení EMS do společnosti V cylinderscs
dc.title.alternativeEnvironmental and Economical Benefits from Implementation of EMS in Company V Cylindersen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904558cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeBečková, Danielaen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMAL446_HGF_B2102_3904R005_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam