Environmentální a ekonomické přínosy zavedení EMS do společnosti V cylinders

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75741

Show simple item record


dc.contributor.advisor Labodová, Alena en
dc.contributor.author Málková, Veronika en
dc.date.accessioned 2009-09-01T22:15:02Z
dc.date.available 2009-09-01T22:15:02Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75741
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit environmentální a ekonomické přínosy zavedení EMS (systém environmentálního managementu) do společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., jako velkého znečišťovatele životního prostředí, který se snaží uvést v soulad výrobní technologie s legislativními předpisy a normami v rámci ochrany životního prostředí. Tato práce je rešeršní prací, je přípravou k mé diplomové práci a bude použita jako výchozí materiál. cs
dc.description.abstract The aim of my Bachelor´s is to evaluace environmental contributions of EMS (Environmental management systém) in company VITKOVICE CYLINDERS Corp., which pollutes environment but at the same time tries to improve its technologies and to be in hormony with legislative laws and protect our environment. This work is my preparing materiál for my Diploma work . en
dc.format 42 l. + 1 CD cs
dc.format.extent 447179 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Environmentální přínosy cs
dc.subject vyhodnocení environmentálních cílů a cílových hodnot cs
dc.subject environmentální cíle a cílové hodnoty cs
dc.subject technologie výroby cs
dc.subject společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. cs
dc.subject systém environmentálního managementu cs
dc.subject Environmental aims en
dc.subject Environmental contribution en
dc.subject its Production technologies en
dc.subject Environmental evaluation en
dc.subject VITKOVICE CYLINDERS company en
dc.subject Environmental management systém en
dc.title Environmentální a ekonomické přínosy zavedení EMS do společnosti V cylinders cs
dc.title.alternative Environmental and Economical Benefits from Implementation of EMS in Company V Cylinders en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904558 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Bečková, Daniela en
dc.date.accepted 2009-06-02 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis MAL446_HGF_B2102_3904R005_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MAL446_HGF_B2102_3904R005_2009.pdf 436.6Kb PDF View/Open
MAL446_HGF_B2102_3904R005_2009_zadani.pdf 889.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics