Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlach, Oldřichen
dc.contributor.authorLiška, Jiříen
dc.date.accessioned2009-09-01T22:28:13Z
dc.date.available2009-09-01T22:28:13Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75801
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractTato práce se zabývá vyhodnocením slunečních elektráren pracujících na bázi fotovoltaického jevu z hlediska investičních a provozních nákladů. V první části jsou vysvětleny charakteristické znaky slunečních elektráren a jejich členění dle využití a velikosti. Ve druhé části jsou uvedeny provozované a projektované sluneční elektrárny na území ČR. Třetí část se zabývá investičními a provozními náklady fotovoltaických systémů a jejich ekonomickou návratností. Další část pojednává o ovlivnění ekonomiky fotovoltaických systémů státní legislativou spolu s otázkami rozšiřování tohoto zdroje energie z ekologické stránky. Poslední část se zabývá využitelným potenciálem slunečních elektráren pro Českou republiku.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with interpretation of investment and operating costs of solar power stations working on the base of photovoltaic phenomenon. In the first part there is an explanation of specific attributes of solar power stations and their separation according to their application and size. In the second part there is a name list of operating and planned solar power plants in the Czech Republic. The third part deals with photovoltaic systems` investment and operating costs and their economical return of the investment costs. Other part deals with legislation impacts that influence economic of photovoltaic systems and questions about expanding this source of energy from the ecological aspect. The last part deals with an applicable potential of solar power plants in the Czech Republic.en
dc.format35, [19] l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent356985 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectsluneční elektrárnycs
dc.subjectekonomikacs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectobnovitelné zdrojecs
dc.subjectphotovoltaicsen
dc.subjectsolar power stationen
dc.subjecteconomyen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectrenewable energyen
dc.titleObnovitelné zdroje energií ČR - sluneční elektrárnycs
dc.title.alternativeRenewable Energy Resources Czech Republic - Solar-Energy Power Stationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904972cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeDoležal, Liboren
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisLIS080_HGF_B2102_2102R001_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam