Obnovitelné zdroje energií ČR - sluneční elektrárny

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75801

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vlach, Oldřich en
dc.contributor.author Liška, Jiří en
dc.date.accessioned 2009-09-01T22:28:13Z
dc.date.available 2009-09-01T22:28:13Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75801
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vyhodnocením slunečních elektráren pracujících na bázi fotovoltaického jevu z hlediska investičních a provozních nákladů. V první části jsou vysvětleny charakteristické znaky slunečních elektráren a jejich členění dle využití a velikosti. Ve druhé části jsou uvedeny provozované a projektované sluneční elektrárny na území ČR. Třetí část se zabývá investičními a provozními náklady fotovoltaických systémů a jejich ekonomickou návratností. Další část pojednává o ovlivnění ekonomiky fotovoltaických systémů státní legislativou spolu s otázkami rozšiřování tohoto zdroje energie z ekologické stránky. Poslední část se zabývá využitelným potenciálem slunečních elektráren pro Českou republiku. cs
dc.description.abstract This thesis deals with interpretation of investment and operating costs of solar power stations working on the base of photovoltaic phenomenon. In the first part there is an explanation of specific attributes of solar power stations and their separation according to their application and size. In the second part there is a name list of operating and planned solar power plants in the Czech Republic. The third part deals with photovoltaic systems` investment and operating costs and their economical return of the investment costs. Other part deals with legislation impacts that influence economic of photovoltaic systems and questions about expanding this source of energy from the ecological aspect. The last part deals with an applicable potential of solar power plants in the Czech Republic. en
dc.format 35, [19] l. : il. + 1 CD cs
dc.format.extent 356985 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject fotovoltaika cs
dc.subject sluneční elektrárny cs
dc.subject ekonomika cs
dc.subject investice cs
dc.subject obnovitelné zdroje cs
dc.subject photovoltaics en
dc.subject solar power station en
dc.subject economy en
dc.subject investment en
dc.subject renewable energy en
dc.title Obnovitelné zdroje energií ČR - sluneční elektrárny cs
dc.title.alternative Renewable Energy Resources Czech Republic - Solar-Energy Power Station en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904972 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Doležal, Libor en
dc.date.accepted 2009-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a řízení v oblasti surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis LIS080_HGF_B2102_2102R001_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LIS080_HGF_B2102_2102R001_2009.pdf 348.6Kb PDF View/Open
LIS080_HGF_B2102_2102R001_2009_zadani.pdf 5.995Kb PDF View/Open
LIS080_HGF_B2102_2102R001_2009_priloha.pdf 488.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics