Show simple item record

dc.contributor.advisorBartoňová, Janaen
dc.contributor.authorŠpírková, Radkaen
dc.date.accessioned2009-09-02T07:21:11Z
dc.date.available2009-09-02T07:21:11Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75842
dc.descriptionImport 02/09/2009
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na bankovní činnost. Konkrétně se věnuje službám a produktům Poštovní spořitelny. V úvodu je stručně popsán vývoj bankovního systému v České republice po roce 1989. První část je věnována přiblížení Poštovní spořitelny. Je zde zpracována její historie i současnost. Druhá část charakterizuje jednotlivé bankovní produkty, které Poštovní spořitelna nabízí svým klientům. Hlavní část bakalářské práce je věnována analýze podnikatelských účtů pro právnické a fyzické osoby. Závěr obsahuje shrnutí celé práce.cs
dc.description.abstractThis work surveys on bank aktivity, concretely it describes the services and products of the Post Saving Bank (joint – stock company). Development of banking system in the Czech Republic after 1989 is shortly described in introduction. The first part is devoted to detailed description of the Post Saving Bank, there is described the history and present of the bank. The second part describes the individual bank products which the Post Saving Bank offers for the customers. The manin part of baccalaureate work is devoted to analysis of business accounts for juridical and natural persons. The close of work includes summary.en
dc.format40 l. + 1 CDcs
dc.format.extent533691 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPoštovní spořitelnacs
dc.subjectbankovnictvícs
dc.subjectbankovní produktycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectpodnikatelské účtycs
dc.subjectPost Saving Banken
dc.subjectbankingen
dc.subjectbanking productsen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectbusiness accountsen
dc.titleAnalýza vybraných produktů Poštovní spořitelny, a.s.cs
dc.title.alternativeAnalysis of the Post Office Savings Bank Productsen
dc.title.alternativeAnalýza vybraných produktů Poštovní spořitelny
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904338cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeŠkařupová, Martinaen
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSPI092_HGF_B2102_2102R001_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record