Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTomášková, Yvetaen
dc.contributor.authorPolanská, Šárkaen
dc.date.accessioned2009-09-02T07:23:32Z
dc.date.available2009-09-02T07:23:32Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75856
dc.descriptionImport 02/09/2009
dc.description.abstractPráce popisuje problematiku společenství vlastníků jednotek v návaznosti na platnou legislativu České republiky. Je strukturována do třech částí. První část je zaměřena na vlastní vznik společenství vlastníků jednotek a nezbytné činnosti s ním spojené, jako je volba statutárního orgánu, vydání a přijetí stanov, zápis do rejstříku SVJ a vedení účetnictví. Práva a povinnosti členů společenství jsou rozebrány v druhé části práce. Činnosti statutárního orgánu SVJ v souvislosti se zajišťováním provozu a bezpečnosti technického zařízení budovy včetně společného hospodaření s příspěvkem vlastníků na náklady spojené se správou a údržbou domu a pozemku popisuje část třetí.cs
dc.description.abstractThis thesis presents questions of unit owners community according to current legislation of the Czech republic. This thesis is divided into three parts. First part deals with formation of unit owners community and activities which are linked up with it. For example vote of statutory body, release and acceptance of standing rules, accounting. Privileges and duties are described in second part of thesis. Activities of statutory body which relate with operation and safety of technical appliance including economy with owner´s contributions for building servicing are described in third part.en
dc.format29 l. + 1 CDcs
dc.format.extent432282 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSVJcs
dc.subjectspolečenstvícs
dc.subjectstatutární orgáncs
dc.subjectrevizecs
dc.subjectshromážděnícs
dc.subjectstanovycs
dc.subjectSVJen
dc.subjectcommunityen
dc.subjectstatutory organen
dc.subjectmeetingen
dc.subjectreviseen
dc.subjectstatuteen
dc.titleProblematika společenství vlastníků jednotekcs
dc.title.alternativeQuestion of Unit Owners Communityen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904331cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereePaďourek , Ivoen
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPOL538_HGF_B2102_2102R001_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam