Analýza zásob stavebních surovin České republiky a jejich vliv na ekonomiku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/75859

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vlach, Oldřich en
dc.contributor.author Kučerová, Markéta en
dc.date.accessioned 2009-09-02T07:23:57Z
dc.date.available 2009-09-02T07:23:57Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/75859
dc.description.abstract Bakalářská práce informuje o základní terminologii, právních předpisech, počtech výhradních a nevýhradních ložisek nerostných surovin. Hovoří o charakteristice, použití a místech výskytu stavebních surovin. Dále uvádí nejvýznamnější těžařské společnosti stavebních surovin včetně údajů o ročních těžbách a průměrných cenách. Práce podává přehled o zásobách a těžbě nejvíce užívaných stavebních surovin. Výzkumná část předpokládá budoucí vývoj těžby, zjišťuje objemy těžeb určené pro domácí trh a pro zahraniční trh a porovnává celkový dovoz a vývoz vybraných stavebních surovin. Práce hodnotí přínos stavebních surovin pro ekonomiku České republiky. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis informs on the basic terminology, legal regulations and numbers of exclusive and non-exclusive mineral deposits. It deals with characteristics, usage and places of building material occurrence. The thesis also presents the most prominent mining companies of building material, including data on annual mining and average prices. The thesis gives an overview of the reserves and mining of the most frequently used building materials. The research part assumes the future development of mining, surveys the volumes of mining determined for domestic and foreign market and compares the total export and import of particular building material. The thesis evaluates contribution of building material towards the economy of the Czech Republic. en
dc.format 52 l. : il., mapy + 1 CD cs
dc.format.extent 664452 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject analýza cs
dc.subject stavební suroviny cs
dc.subject výhradní a nevýhradní ložiska nerostných surovin cs
dc.subject těžební společnosti cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject domácí a zahraniční trh cs
dc.subject vývoz a dovoz cs
dc.subject analysis en
dc.subject building materials en
dc.subject exclusive and non-exclusive mineral deposits en
dc.subject mining companies en
dc.subject reserves en
dc.subject domestic and foreign market en
dc.subject export and import en
dc.title Analýza zásob stavebních surovin České republiky a jejich vliv na ekonomiku cs
dc.title.alternative The Stock Analysis of Construction Raw Materials of the Czech Republic and Their Inpact on Economy en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904968 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Vykrent, Martin en
dc.date.accepted 2009-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a řízení v oblasti surovin cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KUC459_HGF_B2102_2102R001_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KUC459_HGF_B2102_2102R001_2009.pdf 648.8Kb PDF View/Open
KUC459_HGF_B2102_2102R001_2009_zadani.pdf 367.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics