Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlach, Oldřichen
dc.contributor.authorKučerová, Markétaen
dc.date.accessioned2009-09-02T07:23:57Z
dc.date.available2009-09-02T07:23:57Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75859
dc.descriptionImport 02/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce informuje o základní terminologii, právních předpisech, počtech výhradních a nevýhradních ložisek nerostných surovin. Hovoří o charakteristice, použití a místech výskytu stavebních surovin. Dále uvádí nejvýznamnější těžařské společnosti stavebních surovin včetně údajů o ročních těžbách a průměrných cenách. Práce podává přehled o zásobách a těžbě nejvíce užívaných stavebních surovin. Výzkumná část předpokládá budoucí vývoj těžby, zjišťuje objemy těžeb určené pro domácí trh a pro zahraniční trh a porovnává celkový dovoz a vývoz vybraných stavebních surovin. Práce hodnotí přínos stavebních surovin pro ekonomiku České republiky.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis informs on the basic terminology, legal regulations and numbers of exclusive and non-exclusive mineral deposits. It deals with characteristics, usage and places of building material occurrence. The thesis also presents the most prominent mining companies of building material, including data on annual mining and average prices. The thesis gives an overview of the reserves and mining of the most frequently used building materials. The research part assumes the future development of mining, surveys the volumes of mining determined for domestic and foreign market and compares the total export and import of particular building material. The thesis evaluates contribution of building material towards the economy of the Czech Republic.en
dc.format52 l. : il., mapy + 1 CDcs
dc.format.extent664452 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectstavební surovinycs
dc.subjectvýhradní a nevýhradní ložiska nerostných surovincs
dc.subjecttěžební společnostics
dc.subjectzásobycs
dc.subjectdomácí a zahraniční trhcs
dc.subjectvývoz a dovozcs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectbuilding materialsen
dc.subjectexclusive and non-exclusive mineral depositsen
dc.subjectmining companiesen
dc.subjectreservesen
dc.subjectdomestic and foreign marketen
dc.subjectexport and importen
dc.titleAnalýza zásob stavebních surovin České republiky a jejich vliv na ekonomikucs
dc.title.alternativeThe Stock Analysis of Construction Raw Materials of the Czech Republic and Their Inpact on Economyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904968cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeVykrent, Martinen
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKUC459_HGF_B2102_2102R001_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam