Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠtefková, Miladaen
dc.contributor.authorČejková, Zuzanaen
dc.date.accessioned2009-09-02T07:26:16Z
dc.date.available2009-09-02T07:26:16Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/75875
dc.descriptionImport 02/09/2009
dc.description.abstractTato práce „Problematika ve sjednávání pracovněprávních vztahů“ se zabývá změnou této problematiky v novém zákoníku práce. Cílem této práce bylo přiblížení změn ve sjednávání těchto vztahů, jak tyto změny vidí sami zaměstnavatelé a jak tyto změny pomáhají či škodí samotným zaměstnancům. V první části jsou zpracovány změny v novém zákoníku práce oproti starému a jakými dalšími změnami prošel. V další části je přehled postojů zaměstnavatelů a zaměstnanců k novému zákonu. Na závěr je zařazen přehled porušování tohoto zákona.cs
dc.description.abstractThis thesis „Problems with settling employee relations“ deal with change this problems in new labor code. Aim this thesis was zoom these changes in setting this relations, how these changes sees ourselves employers and how these changes help or hurts employees. In the first part there are processed changes in new labor code compared to old and what next changes passed. In next part are survey postures employer and employees this new law. In the end of the thesis there registered survey temper this law.en
dc.format43 l. + 1 CDcs
dc.format.extent292656 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzákoník prácecs
dc.subjectpracovněprávní vztahycs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.subjectlabor codeen
dc.subjectemployee relationsen
dc.subjectemployeren
dc.subjectemployeeen
dc.titleProblematika sjednávání pracovních vztahů - zákon č. 262/2006 Sb.cs
dc.title.alternativeProblems with Settling Employee Relations – Law no. 262/2006 Digesten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200904244cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeSokolíková, Zdeňkaen
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisCEJ020_HGF_B2102_2102R003_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam