Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠarmanová, Janaen
dc.contributor.authorCváček, Petren
dc.date.accessioned2010-09-29T13:31:25Z
dc.date.available2010-09-29T13:31:25Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78712
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV některých případech textový popis v učebnicích nestačí k úplnému porozumění dynamických dějů, v takovýchto případech je vhodnější dynamické děje vizualizovat. Vizualizace dynamických dějů nenásilným způsobem pomohou k porozumění textově těžko vyjádřitelných částí. Jednou z možností vizualizace dynamických dějů jsou animace. Cílem této bakalářské práce byla tvorba animací celých průběhů procesů, respektive animací procesů marketingu pro předmět Marketing a obchod Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Animování vznikalo na základě předem definovaného společného jazyka, respektive scénářů animací neboli detailních popisů jednotlivých kroků a chování objektů aj., jež nám umožnily řádně vytvořit průběh dynamických dějů, tyto děje popsat či okomentovat. Animace byly vytvářeny ve vývojovém prostředí nástroje Adobe Flash CS3. Výsledné animace jsou ve dvou formátech. První formát typu SWF je webová aplikace určená pro prostředí internetu, je možné ji alternativně zakomponovat do dokumentu HTML a přehrát pomocí Flash player. Druhý formát typu EXE je spouštěcí aplikace, již je možno spouštět na platformách Windows společnosti Microsoft.cs
dc.description.abstractIn some cases, a textual description in textbooks is not sufficient for a full understanding of dynamic processes. In such cases, it is preferable to visualize them. The visualization of dynamic processes may help, in an unlaboured way, to understand the parts that are difficult to express textually. One of the possibilities of the visualization of dynamic processes is animations. The aim of this thesis was to create the animations of the whole course of processes, respectively the animations of marketing processes for Marketing and Trade subject at the Faculty of Metallurgy and Materials Engineering. The animations were created on the basis of a pre-defined common language, respectively animation scenarios, or detailed descriptions of the individual steps and the behaviour of objects etc., which allowed us to create, describe, and comment on the course of dynamic processes properly. The animations were made in the development environment of the Adobe Flash CS3 instrument. The resulting animations are in two formats. The first format is SWF, a web application designed for the Internet, which can be alternatively incorporated into the HTML document and played on a Flash player. The second format is EXE, a startup application that is possible to run on Windows Microsoft.en
dc.format43 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1142271 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAdobecs
dc.subjectFlashcs
dc.subjectanimacecs
dc.subjectActionScriptcs
dc.subjectscénářcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectobchodcs
dc.subjectAdobeen
dc.subjectFlashen
dc.subjectanimationen
dc.subjectActionScripten
dc.subjectscreenplayen
dc.subjectmarketingen
dc.subjecttradeen
dc.titleAnimace procesů marketingucs
dc.title.alternativeMarketing Processes Animationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000981cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeNétek, Václaven
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisCVA019_FEI_B2647_2612R025_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam