Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠimoník, Petren
dc.contributor.authorZeman, Miroslaven
dc.date.accessioned2010-09-29T13:34:50Z
dc.date.available2010-09-29T13:34:50Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78776
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem práce je za pomoci laserové závory zabránit zničení majetku při manipulaci s hydraulickým zvedacím zařízením. Ve stručnosti je uvedena historie a princip laseru a také popis použitého hydraulického zvedacího zařízení. Práce popisuje zapojení jednotky do ovládací struktury a její vyladění pro bezproblémovou obsluhu a fungování. Je popsána praktická realizace zapojení laserové závory a její odzkoušení před samotným spuštěním. V závěru jsem zhodnotil celý postup a výhody laserové závory při řešení této realizace. Rovněž jsem vypracoval uživatelskou příručku pro obsluhu hydraulického zvedacího zařízení s připojenou jednotkou koncového dojezdu.cs
dc.description.abstractThe target of this work is to help the laser gate increase safety of persons and above all property in the handling of a hydraulic jack device. In brief is introduced the history and principles of lasers and laser gate and a simplified description of the hydraulic jack. This work describes the involvement of the control structure and its tuning for smooth operation and functioning. It describes the practical realization of the integration of laser gate and its testing before the launch. In conclusion, I reviewed the whole process and benefits of laser sensors in the solution of this realization. I made a user manual.en
dc.format39 l. : il.cs
dc.format.extent1431354 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectuživatelská příručkacs
dc.subjectlaserová závoracs
dc.subjecthydraulické zvedací zařízenícs
dc.subjecthydraulic jacken
dc.subjectuser manualen
dc.subjectlaser gateen
dc.titleJednotka koncového dojezdu hydraulického zvedacího zařízenícs
dc.title.alternativeEnd Stop Unit of Hydraulic Jacken
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000617cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePavelek, Tomášen
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department448 - Katedra elektronikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná a komerční elektronikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisZEM177_FEI_B2649_2602R014_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam