Jednotka koncového dojezdu hydraulického zvedacího zařízení

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/78776

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šimoník, Petr en
dc.contributor.author Zeman, Miroslav en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:34:50Z
dc.date.available 2010-09-29T13:34:50Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/78776
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem práce je za pomoci laserové závory zabránit zničení majetku při manipulaci s hydraulickým zvedacím zařízením. Ve stručnosti je uvedena historie a princip laseru a také popis použitého hydraulického zvedacího zařízení. Práce popisuje zapojení jednotky do ovládací struktury a její vyladění pro bezproblémovou obsluhu a fungování. Je popsána praktická realizace zapojení laserové závory a její odzkoušení před samotným spuštěním. V závěru jsem zhodnotil celý postup a výhody laserové závory při řešení této realizace. Rovněž jsem vypracoval uživatelskou příručku pro obsluhu hydraulického zvedacího zařízení s připojenou jednotkou koncového dojezdu. cs
dc.description.abstract The target of this work is to help the laser gate increase safety of persons and above all property in the handling of a hydraulic jack device. In brief is introduced the history and principles of lasers and laser gate and a simplified description of the hydraulic jack. This work describes the involvement of the control structure and its tuning for smooth operation and functioning. It describes the practical realization of the integration of laser gate and its testing before the launch. In conclusion, I reviewed the whole process and benefits of laser sensors in the solution of this realization. I made a user manual. en
dc.format 39 l. : il. cs
dc.format.extent 1431354 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hydraulické zvedací zařízení cs
dc.subject laserová závora cs
dc.subject uživatelská příručka cs
dc.subject laser gate en
dc.subject user manual en
dc.subject hydraulic jack en
dc.title Jednotka koncového dojezdu hydraulického zvedacího zařízení cs
dc.title.alternative End Stop Unit of Hydraulic Jack en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201000617 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Pavelek, Tomáš en
dc.date.accepted 2010-06-03 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 448 - Katedra elektroniky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná a komerční elektronika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis ZEM177_FEI_B2649_2602R014_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ZEM177_FEI_B2649_2602R014_2010.pdf 1.365Mb PDF View/Open
ZEM177_FEI_B2649_2602R014_2010_zadani.jpg 750.3Kb JPEG image Thumbnail
ZEM177_FEI_B2649_2602R014_2010_priloha.pdf 7.037Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics