Show simple item record

dc.contributor.advisorJežek, Daviden
dc.contributor.authorVaněk, Jurajen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:35:55Z
dc.date.available2010-09-29T13:35:55Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78797
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato práce obsahuje krátký úvod do tvorby aplikací pro technologii Google Android a zabývá se návrhem a implementací systému pro podporu dotazníkových průzkumů. Tento systém se skládá ze dvou částí. První část tvoří mobilní aplikace, která je určena pro tvorbu a vyplňování dotazníků. Druhá část – server – zase umožňuje zálohu nastavení jednotlivých zařízení, zpracování a úpravu sesbíraných dat. Systém byl vytvářen s důrazem na mobilní část systému a využití výkonu současných chytrých telefonů. Mobilní část umožňuje vytvoření prakticky celého nastavení přímo na samotném zařízení, které lze poté pomocí serveru distribuovat mezi ostatní zařízení. Z mobilního zařízení se také můžeme pomocí internetového prohlížeče dostat přímo na server a tam spravovat jednotlivá zařízení a zpracovávat sesbíraná data. Server tak tvoří místo pro zálohu nastavení jednotlivých zařízení, úložiště sesbíraných dat a obstarává výkon, potřebný pro zpracování těchto dat.cs
dc.description.abstractThis document contains a short introduction to creating applications for system Google Android (dedicated for embedded systems) and deals with design and implementation of system for support questionnaire surveys. This system consists of two parts. The first part - mobile application - is designed for creating and completing the questionnaires. The second part - server - allows backup settings of mobile devices, manages those devices, collected data and process those collected data. The system was developed with an emphasis on the mobile part of the system and utilizes the performance of the current smart phones. Mobile part allows the creation of whole settings directly on the device itself, which can then use the server to distribute those settings among other devices. The mobile device also can use a browser to get directly to the server and then manage each device and process the collected data. Server is the place for a backup of device settings, storage of collected data and provides a performance for processing such data.en
dc.format69 l. : il. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent817852 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectGoogle Androidcs
dc.subjectOpen Handset Alliancecs
dc.subjectSQLcs
dc.subjectSQLitecs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectJ2EEcs
dc.subjectStruts 2cs
dc.subjectHibernatecs
dc.subjectSpringcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectMVCcs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectEclipsecs
dc.subjectNetbeanscs
dc.subjectchytrý telefoncs
dc.subjectmobilní aplikacecs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjectsystém pro podporu dotazníkových průzkumůcs
dc.subjectGoogle Androiden
dc.subjectOpen Handset Allianceen
dc.subjectSQLen
dc.subjectSQLiteen
dc.subjectXMLen
dc.subjectJ2EEen
dc.subjectStruts 2en
dc.subjectHibernateen
dc.subjectSpringen
dc.subjectJavaen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectMVCen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectEclipseen
dc.subjectNetbeansen
dc.subjectsmartphoneen
dc.subjectmobile applicationen
dc.subjectweb applicationen
dc.subjectQuestionnaire Survey Support Systemen
dc.titleSystém pro podporu dotazníkových průzkumůcs
dc.title.alternativeQuestionnaire Survey Support Systemen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001108cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeFedorčák, Dušanen
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVAN349_FEI_B2647_2612R025_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record