Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJežek, Daviden
dc.contributor.authorBuriánek, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:43:26Z
dc.date.available2010-09-29T13:43:26Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78925
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractNáplní této práce je tvorba aplikace, spustitelné přímo z internetu použitím webového prohlížeče, která je určená pro vytváření hudebních skladeb pomocí zápisu not do notové osnovy. Tuto osnovu je pak možné dále upravovat změnou pozice not, či editací vlastností jednotlivých not. Tato aplikace pak dále poskytuje zapisování not pomocí druhého způsobu, tedy pomocí zápisu kytarových tabů do tabové osnovy, které jsou typické pro kytarové nástroje. Výsledkem zadávání not či tabů pak může být hudební skladba, kterou lze přehrát, uložit ji do hudebního formátu, či uložit zápis not do souboru pro příští použití. Práce se pak zaobírá teorií základních hudebních pojmů, dále použitými technologiemi potřebných pro funkčnost aplikace a nakonec samtonou implementací aplikace v programovacím jazyce.cs
dc.description.abstractContent of this work is making application executable directly from the internet by web browser and which is for creating music using writing notes to the note stave. This stave is possible to editing by changing position of notes or by changing properties of these notes. This application offers writing notes with another way by writing tabs to tab stave, which is typical for guitar instrumenst. Result of writing notes or tabs to staves maybe music track, that can be played, saved to music format or save note stave to file for next use. Another content of this work deals with teory about basic music terms and using technologies useful for functionality of application and in the end implementation of application in programming language.en
dc.format29 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent870657 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectJava Swingcs
dc.subjectJava Sound APIcs
dc.subjectMIDIcs
dc.subjectzvuková bankacs
dc.subjecttabcs
dc.subjectJava Web Startcs
dc.subjectnotacs
dc.subjectnoteen
dc.subjectsoundbanken
dc.subjecttaben
dc.subjectJava Swingen
dc.subjectMIDIen
dc.subjectJava Sound APIen
dc.subjectJava Web Starten
dc.titleWebová kytaracs
dc.title.alternativeWeb Guitaren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000979cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeChupáč, Lubošen
dc.date.accepted2010-05-31en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBUR320_FEI_B2647_2612R025_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam