Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKolář, Václaven
dc.contributor.authorVyvlečka, Milanen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:48:04Z
dc.date.available2010-09-29T13:48:04Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79011
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce byl návrh a realizace softwarové aplikace využitelné pro laboratorní výuku při měření v elektrotechnice. Tato práce se zabývá problematikou měření harmonických průběhů napětí a proudů, jejich následným zpracováním a zobrazením ve formě fázorových diagramů. Samotná aplikace pro vizualizaci naměřených dat byla vytvořena v grafickém vývojovém prostředí LabView.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was proposal and realisation of software application available to electrotechnic measuring in laboratory education. This work is dealing with the problems of harmonic voltage and currents course measurement, their subsequent processing and representation in phasor diagrams. The application for measurement visualization was created in graphic development LabView environment.en
dc.format35 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent899124 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectměřicí systémcs
dc.subjectměřicí kartycs
dc.subjectBUScs
dc.subjectčinitel zkreslenícs
dc.subjectfrekvenční pásmocs
dc.subjectspektrum signálůcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectfourierova řadacs
dc.subjectperiodická funkcecs
dc.subjectneharmonickács
dc.subjectharmonickács
dc.subjectstřídavé napětícs
dc.subjectstřídavý proudcs
dc.subjectharmonická analýzacs
dc.subjectLabViewcs
dc.subjectgrafická vývojová prostředícs
dc.subjectzpracování datcs
dc.subjectsběr datcs
dc.subjectspectrum signalen
dc.subjectdata processingen
dc.subjectdata collectionen
dc.subjectmeasuring systemen
dc.subjectmeasuring cardsen
dc.subjectgraphics development environmenten
dc.subjectLab Viewen
dc.subjectharmonic analysisen
dc.subjectdistorsion factoren
dc.subjectBUSen
dc.subjectalternating currenten
dc.subjectalternating voltageen
dc.subjectharmonicen
dc.subjectinharmonicen
dc.subjectperiodic functionen
dc.subjectfourier lineen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectfrequency banden
dc.titleZobrazení a zpracování dat při měření harmonických signálůcs
dc.title.alternativeMeasurement, Signal Processing and Viewing of Harmonics Signalsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001608cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeOrság, Petren
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVYV023_FEI_B2646_2612R025_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam