Zobrazení a zpracování dat při měření harmonických signálů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79011

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kolář, Václav en
dc.contributor.author Vyvlečka, Milan en
dc.date.accessioned 2010-09-29T13:48:04Z
dc.date.available 2010-09-29T13:48:04Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79011
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce byl návrh a realizace softwarové aplikace využitelné pro laboratorní výuku při měření v elektrotechnice. Tato práce se zabývá problematikou měření harmonických průběhů napětí a proudů, jejich následným zpracováním a zobrazením ve formě fázorových diagramů. Samotná aplikace pro vizualizaci naměřených dat byla vytvořena v grafickém vývojovém prostředí LabView. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis was proposal and realisation of software application available to electrotechnic measuring in laboratory education. This work is dealing with the problems of harmonic voltage and currents course measurement, their subsequent processing and representation in phasor diagrams. The application for measurement visualization was created in graphic development LabView environment. en
dc.format 35 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 899124 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject měřicí karty cs
dc.subject měřicí systém cs
dc.subject fourierova řada cs
dc.subject periodická funkce cs
dc.subject neharmonická cs
dc.subject frekvenční pásmo cs
dc.subject harmonická cs
dc.subject střídavé napětí cs
dc.subject střídavý proud cs
dc.subject harmonická analýza cs
dc.subject LabView cs
dc.subject grafická vývojová prostředí cs
dc.subject BUS cs
dc.subject zpracování dat cs
dc.subject sběr dat cs
dc.subject analýza cs
dc.subject činitel zkreslení cs
dc.subject spektrum signálů cs
dc.subject inharmonic en
dc.subject measuring cards en
dc.subject measuring system en
dc.subject data collection en
dc.subject data processing en
dc.subject BUS en
dc.subject graphics development environment en
dc.subject Lab View en
dc.subject harmonic analysis en
dc.subject alternating current en
dc.subject alternating voltage en
dc.subject harmonic en
dc.subject periodic function en
dc.subject fourier line en
dc.subject analysis en
dc.subject spectrum signal en
dc.subject frequency band en
dc.subject distorsion factor en
dc.title Zobrazení a zpracování dat při měření harmonických signálů cs
dc.title.alternative Measurement, Signal Processing and Viewing of Harmonics Signals en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201001608 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Orság, Petr en
dc.date.accepted 2010-06-02 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.thesis.degree-program Informační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis VYV023_FEI_B2646_2612R025_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VYV023_FEI_B2646_2612R025_2009.pdf 878.0Kb PDF View/Open
VYV023_FEI_B2646_2612R025_2009_zadani.doc 161Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics