Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŽivotský, Ondřejen
dc.contributor.authorKlimša, Ladislaven
dc.date.accessioned2010-09-29T13:48:37Z
dc.date.available2010-09-29T13:48:37Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79022
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractÚkolem této práce je ukázat magnetooptické metody, které jsou v současné době používané k charakterizaci povrchových vlastností měkkých magnetických materiálů: amorfních a nanokrystalických pásků, ultratenkých vrstev a orientovaných transformátorových ocelí. Jedná se o diferenciální intenzitní metodu, pomocí níž se měří povrchové hysterezní smyčky. Další metodou je Kerrova mikroskopie, která se využívá k pozorování magnetických domén. Výsledky jsou dány do souvislostí s dalšími povrchově citlivými metodami - konkrétně CEMS (Conversion Electron Mössbauer Spectroscopy, Mössbauerova spektroskopie konverzních elektronů), XRD (X-Ray Diffraction, rentgenová difrakce) a ILEEMS (Integral Low-Energy Electron Mössbauer Spectroscopy, integrální Mössbauerova spektroskopie nízkoenergetických elektronů).cs
dc.description.abstractMain reason of this thesis is to propose magneto-optical methods currently used for the characterization of soft magnetic materials surface properties: amorphous and nanocrystalline ribbons, ultra-thin films and oriented transformer steels. The first method is the differential intensity method used for measuring surface hysteresis loops. The other method is the Kerr microscopy used for observing magnetic domains. Results are put in association with other surface sensitive methods - concretely CEMS (Conversion Electron Mössbauer Spectroscopy), XRD (X-Ray Diffraction) and ILEEMS (Integral Low-Energy Electron Mössbauer Spectroscopy).en
dc.format.extent3066309 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmagnetooptikacs
dc.subjectpolarizace světlacs
dc.subjectJonesovy maticecs
dc.subjectmagnetooptický Kerrův jevcs
dc.subjectdiferenciální intenzitní metodacs
dc.subjectKerrova mikroskopiecs
dc.subjecthysterezní smyčkycs
dc.subjectmagnetické doménycs
dc.subjectkonoskopický obrazcs
dc.subjectměkké magnetické materiálycs
dc.subjecttenké vrstvycs
dc.subjectamorfní a nanokrystalické páskycs
dc.subjecttransformátorové ocelics
dc.subjectmagneto-opticsen
dc.subjectlight polarizationen
dc.subjectJones matricesen
dc.subjectmagneto-optical Kerr effecten
dc.subjectdifferential intensity methoden
dc.subjectKerr microscopyen
dc.subjecthysteresis loopsen
dc.subjectmagnetic domainsen
dc.subjectconoscopic imageen
dc.subjectsoft magnetic materialsen
dc.subjectthin filmsen
dc.subjectamorphous and nanocrystalline ribbonsen
dc.subjecttransformer steelsen
dc.titleMagnetooptická měření měkkých magnetických materiálůcs
dc.title.alternativeMagneto-optical measurements of soft magnetic materialsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePištora, Jaromíren
dc.date.accepted2010-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.departmentNeuvedenocs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisKLI335_USP_B3942_3942R001_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam