Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDamec, Jaroslaven
dc.contributor.authorBukowski, Michalen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:56:22Z
dc.date.available2010-09-29T13:56:22Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79168
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu velikosti iniciační energie indukční elektrické jiskry na meze výbušnosti. Část práce je rovněž věnována problematice přenosu energie z iniciačního zdroje mezi výstupní elektrody. V teoretické části autor shrnuje poznatky o iniciaci výbušných směsí s důrazem na iniciaci elektrickým jiskrovým výbojem. Praktická část obsahuje měření a výpočet energie indukční elektrické jiskry v závislosti na parametrech obvodu a experimentální stanovení vlivu velikosti její iniciační energie na rozsah výbušnosti u vybraných výbušných souborů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis investigates influence of the quantity of the initiation induction energy of electric spark on explosion limit. Part of the thesis also investigates problem of energy transport from initiation electrode to output electrodes. Theoretical part summarises findings about initiation of explosive mixtures, concentrating on initiation of electric spark discharge. The practical part includes measurements and calculation of induction spark energy in relation with electric circuit‘s parameters and experimentaly determining influence of quantity of it’s initiation energy to the range of explosiveness for selected explosives.en
dc.format88 l. : il.cs
dc.format.extent4222508 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrozsah výbušnostics
dc.subjectindukční jiskracs
dc.subjectenergiecs
dc.subjectiniciacecs
dc.subjectvýbuchcs
dc.subjectexplosiveness rangeen
dc.subjectinduction sparken
dc.subjectenergyen
dc.subjectinitiationen
dc.subjectexplosionen
dc.titleVliv iniciační energie indukční elektrické jiskry na meze výbušnostics
dc.title.alternativeInfluence of Initiation Energy of Electric Induction Spark on Explosion Limitsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001501cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠimandl, Ladislaven
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBUK034_FBI_N3908_3908T002_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam