Show simple item record

dc.contributor.advisorDrgáčová, Janaen
dc.contributor.authorOtipka, Jakuben
dc.date.accessioned2010-09-29T13:57:38Z
dc.date.available2010-09-29T13:57:38Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79192
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractV úvodu je diplomová práce zaměřena na problematiku silniční přepravy nebezpečných látek. Následně je uvedeno základní rozdělení a kategorizace tunelů. V další části diplomové práce jsou srovnány a zhodnoceny jednotlivé systémy videodetekce, které se používají České republice. V závěru práce je uveden návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely v transevropských dálničních sítích při využití systému videodetekce.cs
dc.description.abstractAt the beginning of the thesis is focused on the transport of dangerous materials. Subsequently referred to the basic distribution and categorization of tunnels. The next part of this thesis are compared and evaluated each videodetection systems which are used in the Czech Republic. The conclusion is given to design the system for identifying vehicles transporting hazardous materials tunnels in the transeuropean motorway network using videodetection system.en
dc.format59, [4] l. : il.cs
dc.format.extent2229409 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsystém videodetekcecs
dc.subjecttunelcs
dc.subjectnebezpečná látkacs
dc.subjectvideodetection systémen
dc.subjecttunelen
dc.subjecthazardous materialsen
dc.titleNávrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely v transevropské dálniční síti při využití systému videodetekcecs
dc.title.alternativeA Proposal for the System of Identification of Vehicles Transporting Hazardous Materials through Tunnels in the Transeuropean Motorway Network Using a Videodetection Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001292cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePeterek, Janen
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisOTI032_FBI_N3908_3908T006_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record