Show simple item record

dc.contributor.advisorKoleňák, Ivanen
dc.contributor.authorGebauerová, Petraen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:59:10Z
dc.date.available2010-09-29T13:59:10Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79217
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je popsat a porovnat systém zapojování NNO při řešení mimořádných událostí a krizových situací (dále jen „mimořádná událost“) v České republice a v zahraničí. První část práce je zaměřená na fungování a zapojování NNO v podmínkách České republiky a dále nastíněna situace zapojování NNO v zahraničí. V druhé části je navržen „model“ pro fungování NNO a popis zapojení PANELU neziskových organizací Jihomoravského kraje (dále jen „PANEL“), při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku radiační havárie na ČEZ, a.s. - jaderné elektrárně Dukovany.cs
dc.description.abstractThe goal of my diploma paper is to describe and compare the system of participation of NGO’s during the solution of extraordinary events and crisis situations (thereinafter “extraordinary event”) in the Czech Republic and abroad. The first part of the document is focused on the functioning and participation of NGO’s in the conditions valid in the Czech Republic and furthermore is outlined the participation of NGO’s abroad. In the second part “the model” is proposed for the functioning of NGO’s and the description of South Moravian Region PANEL’s engagement (thereinafter “PANEL”) during the solution of the extraordinary event occurred as the result of the radiation accident at ČEZ, a.s. – nuclear plant Dukovany.en
dc.format61, [5] l. : il.cs
dc.format.extent474644 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnevládní nezisková organizacecs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectPANEL humanitárních organizacícs
dc.subjectdobrovolnictvícs
dc.subjectcivilní ochranacs
dc.subjectfinancecs
dc.subjectcivil protectionen
dc.subjectfinanceen
dc.subjectvolunteeringen
dc.subjectPANEL of humanitarian organizationen
dc.subjectextraordinary evantsen
dc.subjectnon-profit (non-government) organisationen
dc.titleRole nevládních neziskových organizací při řešení mimořádných událostícs
dc.title.alternativeA Role of Non-Governmental, Non-Profit Organizations in Solving Extraordinary Situationsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001122cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMiklós, Danielen
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.contributor.consultantAdamec, Vilémen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisGEB044_FBI_N3908_3908T007_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record