Show simple item record

dc.contributor.advisorBradáčová, Isabelaen
dc.contributor.authorPrchal, Romanen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:59:36Z
dc.date.available2010-09-29T13:59:36Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79222
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPráce přináší ucelený pohled na převoz nebezpečných věcí po železniční trati s důrazem na její evidenci. První část práce provádí přepravou nebezpečných věcí. Řeší podmínky manipulace s nebezpečnými látkami a zdůrazňuje minimalizaci možných odchylek od jednotlivých předpisů. Druhá část práce řeší vlastní evidenci. Mapuje stávající stav a poukazuje na možný vývoj této problematiky. Nastíněn je zde i problém zneužití evidence převozu nebezpečných látek po železniční trati. V závěru práce je uvedená modelová situace přepravy nebezpečného zboží dopravcem i za pomoci vlastních dopravních prostředků.cs
dc.description.abstractThesis represents overview of rail transport of hazardous materials with emphasis on registration system. The first part deals with transport of hazardous materials, conditions of handling and higlights the minimalization of potential discrepancies from particular directives. The second part deals with registration system. It analyses the current state and showes the possible progress in this field. There is also outlined a problem of rail transport of hazardous materials registration system misusing.Last part of thesis presents model of transport of hazardous material if transporter or own conveyance used.en
dc.format71, [10] l. : il.cs
dc.format.extent1945870 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnebezpečná látkacs
dc.subjectbezpečnostní poradcecs
dc.subjectRIDcs
dc.subjectevidencecs
dc.subjectvýroční zprávacs
dc.subjectSŽDCcs
dc.subjectdopravcecs
dc.subjecthazardous materialen
dc.subjectsafety consultanten
dc.subjectRIDen
dc.subjectregistration systémen
dc.subjectannual reporten
dc.subjectSŽDCen
dc.subjecttransporteren
dc.titleNávrh systému evidence přepravy nebezpečných látek po železničních tratíchcs
dc.title.alternativeA Proposal for a Registration System for the Railway Transport of Hazardous Materialsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201001383cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKabiesz, Romanen
dc.date.accepted2010-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPRC015_FBI_N3908_3908T006_30_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record