Show simple item record

dc.contributor.advisorDamec, Jaroslaven
dc.contributor.authorWollmuth, Alešen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:01:13Z
dc.date.available2010-09-29T14:01:13Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79251
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje problematice protivýbuchové ochrany projektované lakovny ve společnosti Automotive Lighting s. r. o., jejíž výstavba by se měla realizovat v září 2010 v jihlavském závodě. V práci jsou nejprve rozebrána navrhovaná opatření, která zpracovala a navrhla německá firma Rippert, která je zároveň dodavatelem celé lakovny. V další části jsou tato opatření zhodnocena z hlediska funkčnosti a efektivnosti pro společnost Automotive Lighting. V práci jsou zahrnuty poznatky pocházející přímo z praxe v dané společnosti. Každé rozšiřování výroby s sebou nese i investice, které by měly být účelně vynaloženy tak, aby nedošlo k výbuchu nebo jiným incidentům. Tato práce je určena všem, kteří hledají možná řešení nebo inspiraci pro projektování lakoven, resp. pro zajištění bezpečnosti při následném provozování.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is aimed on questions of explosion prevention of new paintshop in company Automotive Lighting Jihlava. The new paintshop is planned to be realized in September 2010 in Jihlava plant. In the thesis there are firstly analyzed proposed measures which were proposed by German company Rippert which is at the same time supplier of the paintshop. In the next part of the thesis there are those measures analyzed with the view of functionality and effectivity for Automotive Lighting company. There are enclosed findings coming from praxis in this company. Each expansion evokes capital costs which should be rationally used to avoid explosion or other damages. This thesis is intended to all, who are looking for new solutions or inspiration for paintshops projects, respectively for providing safety during running of the paintshop.en
dc.format42 l. : il.cs
dc.format.extent933248 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectprotivýbuchovács
dc.subjectlakovnacs
dc.subjectvýbuchcs
dc.subjectopatřenícs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectpaintshopen
dc.subjectexplosionen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectmeasuresen
dc.subjectcapital costsen
dc.titleProtivýbuchová prevence nové lakovny ve společnosti AUTOMOTIVE LIGHTING Jihlavacs
dc.title.alternativeExplosion prevention of new paintshop in company AUTOMOTIVE LIGHTING Jihlavaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001153cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠimandl, Ladislaven
dc.date.accepted2010-05-27en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.contributor.consultantPodstawka, Tadeášen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisWOL048_FBI_B3908_3908R003_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record