Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSmetana, Mareken
dc.contributor.authorKusenda, Martinen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:06:14Z
dc.date.available2010-09-29T14:06:14Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79346
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce hodnotí aktuální stav dokumentace místa nouzového ubytování jako součásti Plánu evakuace obyvatelstva statutárního města Pardubic při přirozené povodni. Na základě závěrů tohoto hodnocení je součástí této bakalářské práce návrh metodiky místa nouzového ubytování, která má pomoci personálu místa nouzového ubytování se zajištěním jeho činnosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis evaluates the current state of documentation of shelter places as part of the statutory Plan for evacuation of the city of Pardubice during the natural flood. Based on the findings of this evaluation as a part of this bachelor thesis there is a proposal of methodology of shelter places to help the personnel of shelter places with the provision of its activities.en
dc.format41, [31] l. : il.cs
dc.format.extent4123221 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectevakuacecs
dc.subjectnouzové ubytovánícs
dc.subjectmísto nouzového ubytovánícs
dc.subjectevacuationen
dc.subjectemergency accomodationen
dc.subjectinstead of sheltersen
dc.titleDokumentace nouzového ubytovánícs
dc.title.alternativeDocumentation of Emergency Accommodationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001147cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKratochvílová, Danušeen
dc.date.accepted2010-05-27en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKUS003_FBI_B3908_3908R003_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam