Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMruzková, Jarmilaen
dc.contributor.authorKašparčík, Lukášen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:13:31Z
dc.date.available2010-09-29T14:13:31Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79488
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření návrhu sestavení cenové kalkulace společnosti RENOVA OPAVA spol. s r.o. Teoretická část je zaměřena na vymezení nákladů, kalkulací a seznámení s jednotlivými druhy kalkulací. V praktické části je představena společnost, popsána ekonomická situace společnosti společně s vybranými ukazateli finanční analýzy a cenová nabídka zakázky Interiér vestibulu Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Součástí kapitoly je i ověření stávajícího způsobu výpočtu kalkulace cenové nabídky a navrženy úpravy způsobu výpočtu některých položek nabídkové ceny a navržen dynamický kalkulační vzorec a výpočet cílových nákladů zakázky. Navrhované úpravy by mohly zpřesnit výpočet výše uvedených nákladových položek a kalkulovaného zisku v kalkulaci cenové nabídky. Výše kalkulovaného zisku by se stala nezávislou na možných variantách úplných vlastních nákladů při alternativních výpočtech nákladů v nabídkové kalkulaci.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design a compilation of cost calculation of RENOVA Opava spol. s.r.o. company. The theoretical part focuses define costs and calculations definitions and introduces various types of calculations. The practical part deals with the company, describes the economic situation of the company along with selected indicators of financial analysis and contract price offer of interior vestibule of Rehabilitation Institute Hrabyně. The chapter is also verifying the existing calculation method of price quotation and there are proposed treatment methods of calculating the offer price from some items and designed a dynamic calculation formula and calculation of target contract’s costs. The proposed changes could refine the calculation of the above cost items and of the calculated profit of quotation. The amount of calculated profit would become independent on possible variants of complex costs If there was alternative calculating of costs in the offer calculation.en
dc.format.extent1559693 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsprávní režiecs
dc.subjectcena zakázkycs
dc.subjectvýrobní režiecs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectúplné vlastní nákladycs
dc.subjectadministrative overheaden
dc.subjectcontract priceen
dc.subjectmanufacturing overheaden
dc.subjectcomplete own expensesen
dc.subjectcost calculationen
dc.subjectexpensesen
dc.titleNávrh cenové kalkulace zakázky ve společnosti RENOVA OPAVA, spol. s r.o.cs
dc.title.alternativeProposal of price calculation of the contract in company RENOVA OPAVA, spol. s r.o.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHlaváček, Petren
dc.date.accepted2010-08-31en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financíen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKAS220_EKF_N6202_6202T010_00_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam