Návrh cenové kalkulace zakázky ve společnosti RENOVA OPAVA, spol. s r.o.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79488

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mruzková, Jarmila en
dc.contributor.author Kašparčík, Lukáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T14:13:31Z
dc.date.available 2010-09-29T14:13:31Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79488
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu sestavení cenové kalkulace společnosti RENOVA OPAVA spol. s r.o. Teoretická část je zaměřena na vymezení nákladů, kalkulací a seznámení s jednotlivými druhy kalkulací. V praktické části je představena společnost, popsána ekonomická situace společnosti společně s vybranými ukazateli finanční analýzy a cenová nabídka zakázky Interiér vestibulu Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Součástí kapitoly je i ověření stávajícího způsobu výpočtu kalkulace cenové nabídky a navrženy úpravy způsobu výpočtu některých položek nabídkové ceny a navržen dynamický kalkulační vzorec a výpočet cílových nákladů zakázky. Navrhované úpravy by mohly zpřesnit výpočet výše uvedených nákladových položek a kalkulovaného zisku v kalkulaci cenové nabídky. Výše kalkulovaného zisku by se stala nezávislou na možných variantách úplných vlastních nákladů při alternativních výpočtech nákladů v nabídkové kalkulaci. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is to design a compilation of cost calculation of RENOVA Opava spol. s.r.o. company. The theoretical part focuses define costs and calculations definitions and introduces various types of calculations. The practical part deals with the company, describes the economic situation of the company along with selected indicators of financial analysis and contract price offer of interior vestibule of Rehabilitation Institute Hrabyně. The chapter is also verifying the existing calculation method of price quotation and there are proposed treatment methods of calculating the offer price from some items and designed a dynamic calculation formula and calculation of target contract’s costs. The proposed changes could refine the calculation of the above cost items and of the calculated profit of quotation. The amount of calculated profit would become independent on possible variants of complex costs If there was alternative calculating of costs in the offer calculation. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1559693 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject cena zakázky cs
dc.subject správní režie cs
dc.subject úplné vlastní náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výrobní režie cs
dc.subject cost calculation en
dc.subject manufacturing overhead en
dc.subject administrative overhead en
dc.subject complete own expenses en
dc.subject contract price en
dc.subject expenses en
dc.title Návrh cenové kalkulace zakázky ve společnosti RENOVA OPAVA, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Proposal of price calculation of the contract in company RENOVA OPAVA, spol. s r.o. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hlaváček, Petr en
dc.date.accepted 2010-08-31 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 154 - Katedra financí en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Finance cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis KAS220_EKF_N6202_6202T010_00_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAS220_EKF_N6202_6202T010_00_2010.pdf 1.487Mb PDF View/Open
KAS220_EKF_N6202_6202T010_00_2010_zadani.pdf 5.764Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics