Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRozehnal, Petren
dc.contributor.authorSzebesta, Michalen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:18:29Z
dc.date.available2010-09-29T14:18:29Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79582
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zaměřuji na analýzu a návrh optimalizace internetového obchodu. V úvodu vysvětluji pojmy jako internetový obchod, internetové vyhledávače a katalogy, optimalizace SEO. V dalších dvou kapitolách nejdříve daný e-shop analyzuji a posléze optimalizuji ze dvou aspektů: z pohledu návštěvníka a z pohledu internetových vyhledávačů. V rámci rozboru a návrhu optimalizace z pohledu internetových vyhledávačů využívám techniky a nástroje z oblasti Search Engine Optimization. V následující kapitole hodnotím přínosy jednotlivých návrhů. V závěru shrnuji celou práci.cs
dc.description.abstractIn my thesis I aim at the analysis and the design of e-shop optimalization. In the introduction I explain concepts of e-commerce, web catalogs and finders, SEO. The next two chapters, at first I analyze and then I optimize the e-shop from two aspects: visitor's view and view of web finders. The analysis and the design of optimization in terms of web finders I use techniques and tools from the Search Engine Optimization. The next chapter I evaluate the benefits of my proposals. In the last chapter of my thesis I summarize my whole work.en
dc.format.extent1224127 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinternetový vyhledávačcs
dc.subjectinternetový obchodcs
dc.subjectoptimalizace SEOcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectweb finderen
dc.subjectdesignen
dc.subjectSEO optimalizationen
dc.subjecte-shopen
dc.titleAnalýza a návrh optimalizace internetového obchoducs
dc.title.alternativeAnalysis and Design of the E-shop Optimalizationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRečičár, Roberten
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department155 - Katedra aplikované informatikyen
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná informatikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSZE020_EKF_N6209_1802T001_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam