Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMikoláš, Zdeněken
dc.contributor.authorStoklas, Jiříen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:28:35Z
dc.date.available2010-09-29T14:28:35Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79776
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTéma diplomové práce je „Malá firma v soudobém virtuálním světě“. Tato práce se zabývá konkurenceschopností vybrané firmy včetně toho, jak firma využívá možností výpočetní techniky a Internetu. Teoretická část se zabývá teorii malých a středních podniků, konkurenceschopnosti, možnostmi které jsou dostupné v soudobém virtuálním světě a taky zvolenými metodami, které budou v této práci využity. V praktické části je nejdříve popsána vybraná firma a následně je provedena SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a polostandardizovaný rozhovor. Na základě provedených analýz jsou pak provedeny jednotlivé návrhy a doporučení pro další rozvoj zvolené firmy.cs
dc.description.abstractThe theme of this diploma project is „Small Firm in Contemporary Virtual World“. This work deals with the competitiveness of a selected firm including its utilization of computer technology and the Internet possibilities. The theoretical part deals with the theory of small and medium enterprises, competitiveness, possibilities which are available in the contemporary virtual world as well as the selected methods which will be utilized in this work. In the practical part the selected firm is described at first. Then a SWOT analysis, Porter’s analysis of five competitive forces and a half-standardized interview follows. On the basis of the executed analyses some individual suggestions and recommendations for the further development of a selected firm are carried out.en
dc.format.extent18937088 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKonkurenceschopnostcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterova analýza pěti konkurenčních silcs
dc.subjectpolostandardizovaný rozhovorcs
dc.subjectInternet.cs
dc.subjectCompetitivenessen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter’s analysis of five competitive forcesen
dc.subjecthalf-standardized interviewen
dc.subjectthe Interneten
dc.titleMalá firma v soudobém virtuálním světěcs
dc.title.alternativeSmall Firm in Contemporary Virtual Worlden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeStoklasa, Pavelen
dc.date.accepted2010-05-24en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskáen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSTO203_EKF_N6208_6208T020_02_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam