Show simple item record

dc.contributor.advisorRichtarová, Dagmaren
dc.contributor.authorŠtefková, Esteren
dc.date.accessioned2010-09-29T14:33:55Z
dc.date.available2010-09-29T14:33:55Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79880
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnost společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teoretická část diplomové práce obsahuje charakteristiku tradičních přístupů měření výkonnosti (analýza poměrových ukazatelů, absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, soustavy ukazatelů) a moderních přístupů měření výkonnosti (ekonomická přidaná hodnota – EVA). Praktická část je zaměřena na celkové zhodnocení finanční výkonnosti společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. V závěru práce je zhodnocen výsledek provedené analýzy a doporučení pro společnost. Společnost ArcelorMittal je finančně-ekonomicky silný a zdravý podnik.cs
dc.description.abstractThe goal of the diploma thesis is to evaluate the financial performance of the company ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. The theoretical part contains characterization of traditional methods of evaluation of financial performance (analysis of proportioned, absolute and differential indicators, systems of indicators) and modern methods of evaluation of financial performance (Economic Value Added – EVA). The practical part is oriented at total evaluation of financial performance of the company ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. In the last part, there is brought out appreciation of the results of analysis and recommendations for company. ArcelorMittal a.s. is financially-economically strong and healthy company.en
dc.format.extent1284264 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční výkonnostcs
dc.subjectekonomická přidaná hodnota (EVA)cs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectpracovní kapitálcs
dc.subjectsoustavy ukazatelůcs
dc.subjectnáklady kapitálucs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial performanceen
dc.subjectEconomic Value Added (EVA)en
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectworking capitalen
dc.subjectsystems of indicatorsen
dc.subjectcosts of capitalen
dc.titleZhodnocení finanční výkonnosti společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a. s.cs
dc.title.alternativeFinancial performance evaluation of the company ArcelorMittal Frýdek-Místek a. s.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeDěcká, Zdenkaen
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financíen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSTE441_EKF_N6202_6202T010_00_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record