Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMerenda, Miroslaven
dc.contributor.authorBielecki, Tomášen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:36:54Z
dc.date.available2010-09-29T14:36:54Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79936
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractNázev diplomové práce zní „Analýza trhu rezidenční výstavby na území města Ostravy“. Cílem práce bylo pospat a charakterizovat trh nové rezidenční výstavby se zaměřením na developerské projekty, z pohledu možného umístění nového projektu na území města Ostravy. Práce je rozdělena do sedmi části. V prvních dvou částech je popsána situace na trhu rezidenční výstavby, charakterizován pojem development nemovitostí. Také je zde stručně charakterizováno město Ostrava včetně stručné historie, významných projektů a prostředí trhu. Třetí část vychází z všeobecné teorie trhu, ale i trhu s bydlením, marketingové analýzy trhu a teorie mystery shoppingu, jelikož tato metoda byla využita při analýze trhu. V následující části je popsána metodika výzkumu trhu, který byl realizován pro účely této práce. V páté části práce je uvedená analýza sesbíraných dat jak sekundární tak primárních, ze které vyplynuly návrhy uvedené v poslední části práce.cs
dc.description.abstractThe title of this diploma thesis is „Analysis of Housing Development Market in Ostrava“ . The aim of this thesis was to describe and characterize market of new housing development with concentration on development projects. The description is from perspective of placing potential new project in the territory of city Ostrava. The thesis is devided into seven parts. In the first two parts is characterized situation on housing development market, characterized term real estate development. In that part is also briefly characterized city Ostrava including short history, important project and market environment. The third part comes out from general market theory, housing market theory, marketing market analysis and theory of mystery shopping as a method used during market analysis. In the following part is descriped methodology of marketing research, which was realized for purpose of this thesis. In the fith part is presented analysis of collected secondary and primary data, from which resulted suggestions and recommendations which are listed in the last part of the thesis.en
dc.format.extent995530 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdevelopment nemovitostícs
dc.subjectrezidenční výstavbacs
dc.subjectmarketingová analýza trhucs
dc.subjecttrh s bydlenímcs
dc.subjecttrhcs
dc.subjectdeveloperský projektcs
dc.subjectreal estate developmenten
dc.subjectdwelling developmenten
dc.subjectmarket analysisen
dc.subjectdwelling marketen
dc.subjectdevelopment projecten
dc.titleAnalýza trhu rezidenční výstavby na území města Ostravycs
dc.title.alternativeAnalysis of Housing Development Market in Ostravaen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKnopp, Jiříen
dc.date.accepted2010-05-27en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoduen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBIE045_EKF_N6208_6208T062_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam