Imigrační politika ČR a její role v ekonomice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/79978

Show simple item record


dc.contributor.advisor Filipová, Lenka en
dc.contributor.author Chovanec, Josef en
dc.date.accessioned 2010-09-29T14:39:18Z
dc.date.available 2010-09-29T14:39:18Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/79978
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Migrační pohyby vždy patřili k determinantám určujícím vývoj společnosti. Lze na ně pohlížet různými způsoby. Ten ekonomický se vyvíjí od konce 19. stol. a především v průběhu 20. stol., což je způsobeno kromě rozvoje ekonomické vědy i globalizačními a integračními tendencemi ve společnosti. Ekonomie se snaží analyzovat dopady na různých trzích a z toho vyvozovat závěry, které se pak formulují v imigračních politikách států. Imigrační politika ve svém důsledku ovlivňuje složení pracovní síly a tím i chod celé ekonomiky. Může se stát zdrojem ekonomického rozvoje, růstu, ale také nerovností a problémů. Proto se imigrační politika musí vyvíjet především s potřebami ekonomiky. To znamená mít takové nástroje na řízení imigračních toků, které budou liberální (podporovat konkurenci na trhu práce) a zároveň akceschopné, aby byly použitelné jak v době ekonomického růstu, tak v době hospodářské recese. Cílem práce proto bylo posoudit, zdali imigrační politika ČR odpovídá potřebám ekonomiky. cs
dc.description.abstract Migration has always determined the evolution of society every. There are many possibilities how we migration can been seen and observed. The economical one is evaluated from the end of the 19th century and had grown especially in the 20th century. The reason is the development of economics science and globalisation and integration of society. Economics try to analyse the impact of migration on markets and draw results and findings. They are then formulated in national immigration policies. Immigration policy affects composition of workforce and then the economical results. It could be the source of economical development, growth but also inconsistency and problems too. This is the reason, why it is necessary to develop the immigration policy especially with economical needs of a state. This means to have such instruments to manage immigration flows that will be liberal (to support competition on labour market), operational and usable in time of economical growth and recession to. The goal of this thesis was to asses whether the Czech immigration policy complies with the economical needs. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4659416 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Migrace cs
dc.subject migrační teorie cs
dc.subject příčiny a důsledky imigrace cs
dc.subject imigrační politika ČR cs
dc.subject zaměstnávání cizinců. cs
dc.subject Migration en
dc.subject migration theories en
dc.subject causes and effects of immigration en
dc.subject Czech immigration policy en
dc.subject employment of foreigners. en
dc.title Imigrační politika ČR a její role v ekonomice cs
dc.title.alternative Czech Immigration Policy and Its Role in the Economy en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Uhrová, Natalie en
dc.date.accepted 2010-06-02 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis CHO176_EKF_N6202_6202T027_00_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CHO176_EKF_N6202_6202T027_00_2010.pdf 4.443Mb PDF View/Open
CHO176_EKF_N6202_6202T027_00_2010_zadani.pdf 321.0Kb PDF View/Open
CHO176_EKF_N6202_6202T027_00_2010_priloha.pdf 39.73Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics