Analýza hospodaření příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80418

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kryšková, Šárka en
dc.contributor.author Hrabovská, Eliška en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:01:52Z
dc.date.available 2010-09-29T15:01:52Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80418
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována organizacím neziskového sektoru, konkrétně organizaci Sociální služby Vyškov, p. o., která poskytuje sociální služby v zařízeních denního stacionáře, domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Práce je zaměřena na analýzu hospodaření dané organizace v letech 2008 a 2009. Porovnáváním nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za jednotlivé roky bylo možné zjistit, že i přes dlouhodobý nedostatek finančních prostředků, se kterými se tato organizace potýká, je možno poskytovat sociální služby ke spokojenosti svých uživatelů. cs
dc.description.abstract This Bachelor's thesis is devoted to a non-profit sector organisation, specifically the organisation Sociální služby Vyškov, p.o., which provides social services in daytime social welfare facilities, retirement homes and houses with special regimes. The work is focused on an analysis of the given organisation's business in the years 2008 and 2009. By comparing costs, expenditures and business results for individual years, it was possible to determine that despite the long-term lack of financial resources with which this organisation has been struggling, it is possible to provide social services to the satisfaction of its users. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 509625 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject výsledek hospodaření cs
dc.subject financování cs
dc.subject hlavní činnost cs
dc.subject doplňková činnost cs
dc.subject allowance organisation en
dc.subject social services en
dc.subject business results en
dc.subject financing en
dc.subject main activity en
dc.subject supplemental activity en
dc.title Analýza hospodaření příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb cs
dc.title.alternative Economy Analysis of Allowance Organization in Social Services en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Poláchová, Andrea en
dc.date.accepted 2010-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 117 - Katedra účetnictví en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Účetnictví a daně cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis HRA355_EKF_B6208_6202R049_00_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HRA355_EKF_B6208_6202R049_00_2010.pdf 497.6Kb PDF View/Open
HRA355_EKF_B6208_6202R049_00_2010_zadani.pdf 180.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics