Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDvorská, Kamilaen
dc.contributor.authorAbsolonová, Štěpánkaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:04:17Z
dc.date.available2010-09-29T15:04:17Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80464
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractVýkon personálních činností je nezbytný pro fungování kterékoliv organizace. Cílem mé bakalářské práce je v teoretické části vyjmenovat a popsat všechny personální činnosti z dostupné literatury a v praktické části charakterizovat vybranou organizaci, analyzovat její personální činnosti a zhodnotit je v porovnání s teoretickou částí. První část práce je zaměřena na členění personálních činností podle různých autorů a popis personálních činností pro organizaci bez personálního útvaru. První část je také věnována charakteristice metod průzkumu, které byly v práci využity. Druhá část je věnována charakteristice organizace, se kterou jsem spolupracovala. Poslední část popisuje organizaci průzkumu, zpracování výsledků, analýzu personálních činností vykonávaných v organizaci, její zhodnocení a návrhy na zlepšení výkonu některých personálních činností.cs
dc.description.abstractPerformance of personnel activities is necessary for the functioning of any organization. The aim of my bachelor thesis is in the theoretical part, to enumerate and describe all the personnel activities from the available literature and in the practical part, to characterize a selected organization, analyze its personnel activities and evaluate them in comparison with the theoretical part. The first part of the thesis focuses on the division of personnel activities according to various authors and the description of personnel activities for an organization without a personnel department. The first part is also devoted to the characteristic of exploration methods that were used in the thesis. The second part concentrates on the characteristic of the organization which I cooperated with. The last part describes the organization of the exploration, results processing, analysis of personnel activities performed in the organization, its evaluation and suggestions for improving the performance of some personnel activities.en
dc.format.extent549728 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPersonální činnostics
dc.subjectVytváření pracovních místcs
dc.subjectAnalýza pracovních místcs
dc.subjectPersonální plánovánícs
dc.subjectZískávání pracovníkůcs
dc.subjectVýběr pracovníkůcs
dc.subjectPřijímání pracovníkůcs
dc.subjectHodnocení pracovníkůcs
dc.subjectRozmisťování pracovníkůcs
dc.subjectUkončování pracovního poměrucs
dc.subjectOdměňovánícs
dc.subjectVzdělávání a rozvoj pracovníkůcs
dc.subjectPracovní vztahycs
dc.subjectPéče o pracovníkycs
dc.subjectPersonální informační systémcs
dc.subjectPersonnel activitiesen
dc.subjectDesign jobsen
dc.subjectAnalysis jobsen
dc.subjectHuman resource planningen
dc.subjectAcquisition of workersen
dc.subjectSelection of workersen
dc.subjectRecruitment of workersen
dc.subjectEvaluation of workersen
dc.subjectPlacement of workersen
dc.subjectCompletion of employmenten
dc.subjectRemunerationen
dc.subjectEducation and Development of workersen
dc.subjectLabor relationsen
dc.subjectCare workersen
dc.subjectPersonnel Information Systemen
dc.titleAnalýza personálních činností vybrané organizacecs
dc.title.alternativeAnalysis of Personnel Activities in a Selected Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBartussková, Hanaen
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementuen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisABS009_EKF_B6208_6208R037_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam