Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠimek, Milanen
dc.contributor.authorHricová, Monikaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:06:18Z
dc.date.available2010-09-29T15:06:18Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80503
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Trh práce a politika zaměstnanosti v okrese Ostrava analyzuje stav a vývoj trhu práce v okrese Ostrava. Na trhu práce významnou pozici zaujímá politika zaměstnanosti, neboť dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost je jedna z vážných nesnází vyskytujících se v tomto okrese. K řešení problémů také přispívá čerpání finančních prostředků z ESF, ze kterých je od roku 2008 financována APZ. Tyto prostředky by měly být co nejefektivněji alokovány a využívány ve prospěch nejrizikovějších skupin obyvatelstva a také by měly vytvářet rovnováhu na analyzovaném regionálním trhu práce.cs
dc.description.abstractThis thesis on Labour Market and Employment Policy in the District of Ostrava analyses status and labour market developments in the district of Ostrava. Employment policy occupies an important position on labour market because long-term and repeated unemployment is one of the serious difficulties occured in this district. Drawings of funds from ESF also support this problem solving. Since 2008 APZ has been financed from ESF. These funds should be allocated as efficiently as possible and used for favour of the riskest groups of people and also should create a balance in the regional labour market.en
dc.format.extent824816 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectpolitika zaměstnanostics
dc.subjectaktivní politika zaměstnanostics
dc.subjectzaměstnanostcs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectúřad prácecs
dc.subjectuchazeč o zaměstnánícs
dc.subjectrizikové skupinycs
dc.subjectkvalifikacecs
dc.subjectlabour marketen
dc.subjectemployment policyen
dc.subjectactive employment policyen
dc.subjectemploymenten
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectemployment officeen
dc.subjectjob applicanten
dc.subjecta job-risk groupsen
dc.subjectqualificationsen
dc.titleTrh práce a politika zaměstnanosti v okrese Ostravacs
dc.title.alternativeLabour Market and Employment Policy in the District of Ostravaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeFriedlová, Barboraen
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskáen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHRI059_EKF_B6202_6202R027_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam