Show simple item record

dc.contributor.advisorKlabusayová, Naděždaen
dc.contributor.authorSrnský, Ondřejen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:07:35Z
dc.date.available2010-09-29T15:07:35Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80528
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou řízení zásob. Cílem práce je nalezení způsobu snížení výše držených zásob a návrh ekonomického objednacího množství jednotlivých položek zásob. Obsahuje analýzu současného řízení zásob v podniku, návrh diferencovaného řízení zásob metodou ABC a objednacího množství jednotlivých položek. Výsledkem jsou doporučení, jak efektivně snížit množství zásob na skladě, jaký objednací systém použít při doplňování zásob a porovnání různých způsobů pro stanovení pojistné zásoby.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with analysis of inventory management. The goal is to find ways how to reduce holdings of inventory and economic ordering quantities of individual items of inventory. Includes analysis of current inventory management in business, design of differentiated inventory management using ABC analysis and order quantity of each item. The results are recommendations on how to effectively reduce the amount of inventory in stock, whig ordering system should be used to resupply and compare different methods for determining the safety stock.en
dc.format.extent996479 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectŘízení zásobcs
dc.subjectAnalýza ABCcs
dc.subjectObjednací systémycs
dc.subjectPojistná zásobacs
dc.subjectInventory managementen
dc.subjectABC Analysisen
dc.subjectOrdering systemsen
dc.subjectSafety stocken
dc.titleAnalýza řízení zásobcs
dc.title.alternativeAnalysis of Inventory Managementen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHuml, Emilen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskáen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSRN014_EKF_B6208_6208R020_00_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record