Show simple item record

dc.contributor.advisorGabrielová, Lenkaen
dc.contributor.authorHrobařová, Veronikaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:11:39Z
dc.date.available2010-09-29T15:11:39Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80607
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je analýza marketingového mixu cestovní kanceláře. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vyjádřeny teoretické poznatky zaměřené na cestovní ruch, marketingový mix a jednotlivé prvky marketingového mixu. V praktické části je provedena analýza marketingového mixu cestovní kanceláře. Nejprve je popsán profil cestovní kanceláře a následně je proveden rozbor jednotlivých prvků marketingového mixu. Součástí praktické části je dotazníkové šetření. Závěry plynoucí z odpovědí na otázky v dotazníku jsou vyhodnoceny prostřednictvím grafů. Výsledky analýzy jednotlivých prvků marketingového mixu a výsledky dotazníku jsou vyjádřeny také pomocí SWOT analýzy. Na závěr jsou navrhnuta doporučení, která by zlepšila využití marketingového mixu cestovní kanceláře.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with marketing mix of travel agency. The thesis is divided into two main parts – theoretical and practical. The theoretical section includes theory of tourism, marketing mix and its individual parts. The practical section deals with analysis of marketing mix focused on travel agency. Firstly the travel agency profile is described which is followed by analysis of individual parts of marketing mix. One part of practical section is focused on survey and presentation of its results by charts. The results from analysis of individual parts of marketing mix and from survey are presented also by SWOT analysis. Conclusion contains recommendations which could improve utilization of marketing mix by travel agency.en
dc.format.extent853173 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectcestovní kancelářcs
dc.subjectmarketingové mixcs
dc.subjectproduktcs
dc.subjectcenacs
dc.subjectdistribucecs
dc.subjectpropagacecs
dc.subjectlidécs
dc.subjectbalíčky služebcs
dc.subjectprogramovánícs
dc.subjectprocesycs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjecttourismen
dc.subjecttravel agencyen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectproducten
dc.subjectpriceen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectpromotionen
dc.subjectpeopleen
dc.subjectservice packetsen
dc.subjectprogrammingen
dc.subjectprocessesen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleAnalýza marketingového mixu cestovní kancelářecs
dc.title.alternativeMarketing Mix Analysis of the Travel Agencyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠustrová, Janaen
dc.date.accepted2010-06-16en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementuen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika cestovního ruchucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHRO119_EKF_B6208_6501R006_02_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record