Komparace plnění Maastrichtských kritérií v pobaltských zemích

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/80882

Show simple item record


dc.contributor.advisor Uhrová, Natalie en
dc.contributor.author Toman, Marek en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:26:01Z
dc.date.available 2010-09-29T15:26:01Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/80882
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním maastrichtských kritérií v pobaltských zemích. Teoretická část se zaměřuje na transformační proces jednotlivých ekonomik na tržní hospodářství. Součástí teoretické části je také popis vzniku maastrichtské smlouvy a jednotlivých konvergenčních kritérií. Praktická část se zabývá popisem jednotlivých kritérií v Lotyšsku, Estonsku a Litvě a jejich vývoj od vstupu do Evropské unie v roce 2004. Poslední část se zaměřuje na komparaci všech kritérií mezi jednotlivými zeměmi. cs
dc.description.abstract This seminar deals with comparing of the Maastricht criteria in the Baltic countries. The theoretical part focuses on the transition process of economies to market economies. Part also contains a description of the Maastricht Treaty and the various convergence criteria. The practical part describes the various criteria in Latvia, Estonia and Lithuania and their development since joining the European Union in 2004. The last part focuses on the comparison of all criteria across countries. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 804983 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Maastrichtská kriteria cs
dc.subject Lotyšsko cs
dc.subject Estonsko cs
dc.subject Litva cs
dc.subject inflace cs
dc.subject ERM II cs
dc.subject dlouhodobé úrokové sazby cs
dc.subject veřejné finance cs
dc.subject Latvia en
dc.subject government finance en
dc.subject long term interest en
dc.subject ERM II en
dc.subject inflation en
dc.subject Maastricht criteria en
dc.subject Lithuania en
dc.subject Estonia en
dc.title Komparace plnění Maastrichtských kritérií v pobaltských zemích cs
dc.title.alternative The Comparison of the Maastricht Criteria Fulfilment in the Baltic Countries en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Machová, Zuzana en
dc.date.accepted 2010-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 156 - Katedra národohospodářská en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Národní hospodářství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis TOM631_EKF_B6202_6202R027_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
TOM631_EKF_B6202_6202R027_2010.pdf 786.1Kb PDF View/Open
TOM631_EKF_B6202_6202R027_2010_zadani.jpg 640.7Kb JPEG image Thumbnail
TOM631_EKF_B6202_6202R027_2010_priloha.docx 37.14Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics