Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorWahla, Arnošten
dc.contributor.authorArnoštová, Evaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:27:10Z
dc.date.available2010-09-29T15:27:10Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80904
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na technické památky okresu Olomouc a jejich současné využití. Práce je rozdělena na kapitoly, kde popisuji obecně cestovní ruch, okres Olomouc jako významnou destinaci cestovního ruchu, technické památky obecně a konkrétně v okrese Olomouc, prezentaci technických památek a přístupnost a využití technických památek. Současné využití bylo zjištěno studiem literatury, kartografických zdrojů a propagačních materiálů a vlastní návštěvou některých objektů. V okrese Olomouc se nachází 39 technických památek, nejvíce jsou zastoupeny v Olomouci. Jsou různých kategorií a mají také své využití a majitele. Průzkumem se ukázalo, že technické památky v okrese Olomouc využívají soukromé osoby k vlastnímu využití, jako jsou např. kanceláře nebo sklady. Ale najdou se i takové, které si zachovaly své technické a technologické využití, kam patří pivovar v Litovli nebo parní čerpací stanice v Chválkovicích. Některé objekty stále vlastní armáda a jsou veřejnosti nepřístupné. Věřím, že tato bakalářská práce je shrnutí mnoha informací, které mohou posloužit jak pro využití práce cestovním kancelářím tak i pro průvodcovskou činnost. Jako hlavní propagační nástroj se využívá internet.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is focused on the places of interest in the Olomouc area and their present utilization. This thesis is divided into two sections, where I describe the tourist industry in general, the Olomouc area as the significant destination, technical places of interest in Olomouc in general as well as particular, a presentation of places of interest, thein availibility and utilization. Present utilization was studied from literature, cartographic sources, promotion materials, the autor of this thesis also made the effort to visit these places in person. There are 39 technical places of interest in the Olomouc area, most of them in Olomouc. There is a number of categories, utilization and owners. The research showed, these places of interest are used by private owners as offices, warehouse etc. We can find such place, which have their original utilization, such as the Litovel brewery or the steam pumping station in Chválkovice. Some of them are owned by the army and are unavailable for viewing by general public. I believe, this bachelor thesis provides a lot of facts, than can be used by travel agencies and by guides All this information is advertised by internet mostly.en
dc.format.extent416299 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTechnickács
dc.subjectpamátkacs
dc.subjectokrescs
dc.subjectOlomouccs
dc.subjectvyužití.cs
dc.subjectTechnicalen
dc.subjectSighten
dc.subjectDistricten
dc.subjectOlomoucen
dc.subjectUtilization.en
dc.titleTechnické památky okresu Olomouc a jejich současné využitícs
dc.title.alternativeTechnical Sights of Olomouc District and their Present Utilizationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKovář, Jiříen
dc.date.accepted2010-06-16en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementuen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika cestovního ruchucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisARN014_EKF_B6208_6501R006_02_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam