Show simple item record

dc.contributor.advisorKovář, Jiříen
dc.contributor.authorKuzníková, Lenkaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:31:37Z
dc.date.available2010-09-29T15:31:37Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80988
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem organizace a řízení statutárního města Ostravy v rámci organizační struktury celého města i jeho jednotlivých městských obvodů. Východiskem práce je čtenáře prvotně seznámit se samotnou organizací veřejné správy v České republice s jednotlivými pojmy a strukturou řízení města a městských obvodů jak v současnosti tak i z hlediska jejího historického vývoje. Ve své další části se bakalářská práce zabývá analýzou a zhodnocením dat získaných z různých zdrojů v návaznosti na fungování a efektivnost výkonu samostatné a přenesené působnosti a jejich následným vyhodnocením. V závěrečné části práce jsou pak na základě předchozí analýzy navrženy celkem 4 varianty možných řešení vedoucí více či méně ke zlepšení samotného sytému organizace řízení města jak v rámci 23 městských obvodů tak i samotného Statutárního města Ostravy.cs
dc.description.abstractThis bachelor final work is focused on the organisation and management of the corporate town Ostrava – organisation structure of the entire town and also of its particular municipalities. The purpose of the initial part of the work is to inform reader about the general organisation of the public service in the Czech republic, about applied terminology and about structure of the town and municipalities management. All these information are about actual situation and also about their historical development. The next part of the work is focused on analysis and evaluation of the data collected from different resources considering the relation of functionality and effectivity of the independent and transferred competence. In the final part of the work are suggested four possibilities of the solution based on the previous analysis. They lead more or less to improvement of the town management system, both for the entire corporate town Ostrava and for its 23 municipalities.en
dc.format.extent3341375 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectorganizacecs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectstatutární městocs
dc.subjectOstravacs
dc.subjectsprávacs
dc.subjectměstský obvodcs
dc.subjectstatutcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectvyhodnocenícs
dc.subjectvariantacs
dc.subjectorganizationen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectcorporateen
dc.subjecttownen
dc.subjectOstravaen
dc.subjectpublic serviceen
dc.subjectmunicipalen
dc.subjectstatuteen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectpossibilitiesen
dc.titleMěsto Ostrava a jeho správacs
dc.title.alternativeOstrava City and its Administrationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHoráková, Jarmilaen
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikyen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKUZ057_EKF_B6202_6202R055_02_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record