Řídicí systém portálového robotu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81074

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mostýn, Vladimír en
dc.contributor.author Tomek, Lukáš en
dc.date.accessioned 2010-09-29T15:36:05Z
dc.date.available 2010-09-29T15:36:05Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81074
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro portálový robot s krokovými motory. Robot se nachází v laboratořích katedry robotiky. Byly sestaveny tři varianty řídicího systému. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta. Varianta byla otestována na možnosti plnění potřebných funkcí. Zpracována v podobě výkresové dokumentace a realizována spolu s ovládacím programem v laboratořích katedry. cs
dc.description.abstract This thesis dealing with design and implementation of control system for the gantry robot with stepper motors. The robot is located in the laboratories of the Department of Robotics. Were prepared three variants of the control of the entire system. Using value analysis was chosen best option.Variant was tested for the possibility of fulfilling the necessary functions. Prepared in the form of drawings and implemented together with the control program. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2143086 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject řidíci systém cs
dc.subject portálový robot cs
dc.subject krokové motory cs
dc.subject control system en
dc.subject Gantry Robot en
dc.subject stepper motors en
dc.title Řídicí systém portálového robotu cs
dc.title.alternative Control System of Gantry Robot en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Novák, Petr en
dc.date.accepted 2010-06-10 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 354 - Katedra robototechniky en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Robotika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis TOM507_FS_N2301_2301T013_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
TOM507_FS_N2301_2301T013_2010.pdf 2.043Mb PDF View/Open
TOM507_FS_N2301_2301T013_2010_zadani.pdf 249.1Kb PDF View/Open
TOM507_FS_N2301_2301T013_2010_priloha.zip 17.93Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics