Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMostýn, Vladimíren
dc.contributor.authorTomek, Lukášen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:36:05Z
dc.date.available2010-09-29T15:36:05Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81074
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro portálový robot s krokovými motory. Robot se nachází v laboratořích katedry robotiky. Byly sestaveny tři varianty řídicího systému. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta. Varianta byla otestována na možnosti plnění potřebných funkcí. Zpracována v podobě výkresové dokumentace a realizována spolu s ovládacím programem v laboratořích katedry.cs
dc.description.abstractThis thesis dealing with design and implementation of control system for the gantry robot with stepper motors. The robot is located in the laboratories of the Department of Robotics. Were prepared three variants of the control of the entire system. Using value analysis was chosen best option.Variant was tested for the possibility of fulfilling the necessary functions. Prepared in the form of drawings and implemented together with the control program.en
dc.format.extent2143086 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectřidíci systémcs
dc.subjectportálový robotcs
dc.subjectkrokové motorycs
dc.subjectcontrol systemen
dc.subjectGantry Roboten
dc.subjectstepper motorsen
dc.titleŘídicí systém portálového robotucs
dc.title.alternativeControl System of Gantry Roboten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNovák, Petren
dc.date.accepted2010-06-10en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikyen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisTOM507_FS_N2301_2301T013_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam