Show simple item record

dc.contributor.advisorPetřkovská, Lenkaen
dc.contributor.authorHynek, Romanen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:39:47Z
dc.date.available2010-09-29T15:39:47Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81143
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE HYNEK, R. Hodnocení procesních kapalin používaných při procesu vrtání slitin hliníku Ostrava: Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2010, 51 s. Diplomová práce, vedoucí Ing. Petřkovská, L. Diplomová práce se zabývá návrhem procesní kapalin, kterou by používala naše firma při strojním opracování hliníku. V úvodu je charakterizována problematika procesních kapalin, jejich použití a přehled vrtacích nástrojů. V hlavní části je popsaný postup experimentu opracování hliníku. Dále byl navržen postup posuzování procesních kapalin a provedení experimentu. V poslední části je uvedeno vyhodnocení vrtaných ploch a technologicko ekonomické zhodnocení.cs
dc.description.abstractANNOTATION OF THESIS HYNEK,R. Procedura Fluid Evaluation Used at the Process of the Aluminium Alloies Drilling. Ostrava: Department of Machining and Assembly , Faculty of Mechanical Engineering VŠB– Technical University of Ostrava, 2010, 51 p. Diploma Work, head: Ing. Petřkovská, L. This diploma work deals with development of process fluids, which our company would use for the mechanical machining of aluminum. In the introduction the problems of process fluids are characterized, their use and an overview of drilling tools. The experiment procedure of machining aluminum is described in the main part. Furthermore, the procedure for assessment of process liquids and experiment execution has been proposed. In the last part there is an evaluation of drilled areas and economic and technological assessment.en
dc.format.extent969095 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectprocesní kapalinacs
dc.subjectvrtání hliníkucs
dc.subjectpři procesu vrtánícs
dc.subjectprocess fluidsen
dc.subjectdrilling aluminumen
dc.subjectin the process of drillingen
dc.titleHodnocení procesních kapalin používaných při procesu vrtání slitin hliníkucs
dc.title.alternativeProcedural Fluid Evaluation Used at the Process of the Aluminium Alloies Drillingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNeuman, Petren
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážeen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHYN035_FS_N2301_2303T002_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record