Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVrtek, Mojmíren
dc.contributor.authorHradský, Jakuben
dc.date.accessioned2010-09-29T15:44:27Z
dc.date.available2010-09-29T15:44:27Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81231
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je výpočet návrhu tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu a přípravu TUV. V úvodu práce jsou nastíněna teoretická východiska, principy fungování a základní rozdělení tepelných čerpadel. Ve výpočtové části jsou nejprve vyčísleny tepelné ztráty domu a v návaznosti na ně vypočten návrh tepelného čerpadla. V následujícím oddílu je uvedeno ekonomické a environmentální zhodnocení zavedení této technologie. V závěru diplomové práce je uvedena veškerá výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to calculate the design of heat pump for heating and preparation of a hot service water. The introduction outlines the theoretical backround, principles of system functioning and basic classification of the heat pumps. At first the calculations of a heat loss of the house are mentioned in a calculating part. Computation of the design of heat pump is calculated in accordance with the heat loss of the house is in this chapter too. In the following part is included the economic and environmental assessment of the implementation of this technology. At the end of the graduation thesis is mentioned all project documentationen
dc.format.extent528023 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNávrh tepelného čerpadla země-vodacs
dc.subjectGeothermal Heat Pump Designen
dc.titleNávrh tepelného čerpadla země-vodacs
dc.title.alternativeGeothermal Heat Pump Designen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠimon, Roberten
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikyen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHRA268_FS_N2301_2302T006_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam