Show simple item record

dc.contributor.advisorČepová, Lenkaen
dc.contributor.authorOtrusinová, Lenkaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:45:11Z
dc.date.available2010-09-29T15:45:11Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81245
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá měřením úchylky kruhovitosti jak na optických měřicích zařízeních, tak i na přístrojích měřicích dotykovou metodou. Úvodní část je věnována tématu principu měření optických i dotykových měřicích zařízení a popisuje používané druhy senzorů všech zařízení. V experimentální části byly všechny naměřené hodnoty úchylky kruhovitosti porovnány, zpracovány statisticky i graficky. Na základě měření a následného vyhodnocení bylo zjištěno, že optické přístroje jsou schopny naměřit menší hodnotu úchylky kruhovitosti s porovnáním při měření přístroji dotykovými.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with measuring the roundness deviations at the optical measuring devices and devices for measuring for contact method. In introduction is topic of the measuring principle of optical and contact measuring devices and describes the types of sensors used in all devices. In the experimental part, all roundness deviations measured values were compared, statistically and graphically processed. On base of measurements and following evaluations were found, that the optical devices are able for smaller measured roundness deviation with comparing of the deviations for contact device.en
dc.format.extent1925396 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodchylkacs
dc.subjectkruhovitostcs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectoptické zařízenícs
dc.subjectDeviationen
dc.subjectRoundnessen
dc.subjectOptical Deviceen
dc.subjectMeasurementen
dc.titleAnalýza měření odchylky kruhovitosti na optickém měřicím zařízenícs
dc.title.alternativeMeasurement Analysis of Roundness Deviation on Optical Measuring Deviceen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠTEKLÁČ, Dušanen
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážeen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisOTR016_FS_N2301_2303T002_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record