Show simple item record

dc.contributor.advisorSmrž, Vladimíren
dc.contributor.authorVildomcová, Lucieen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:49:04Z
dc.date.available2010-09-29T15:49:04Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81320
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractVildomcova,L:Management hrozeb a chyb v rámci pilotního výcviku pro získání licence PPL:bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy - Ústav letecké dopravy, 2010, 47 stran, Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá začleněním managementu hrozeb a chyb do výcviku soukromého pilota letounu. Jsou v ní popsány hlavní komponenty modelu managementu hrozeb a chyb a popsány hrozby, které vznikají v rámci výcviku PPL. Na základě znalosti modelu TEM jsou jednotlivé hrozby podrobeny managementu hrozeb a v případě neřešení dané hrozby jsou znázorněny chyby, které v důsledku nevhodného nebo neúplného managementu hrozeb mohou nastat. Tyto chyby pak procházejí managementem chyb, jehož správné řešení může zabránit vzniku letecké nehody nebo leteckého incidentu.cs
dc.description.abstractVildomcova,L: Threat and Errors Management in the Framework of Private Pilot License Training:bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport – Department of Air Transport, 2010, 47 pages, Thesis head: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. This bachelor thesis deals with the implementation of risks and errors management into the training of private pilots. Main components of the risks and errors management are described and discussed here, along with risks emerging during PPL training. Based on the knowledge of TEM model, separate risks are subjected to the risk management and possible errors stemming from not dealing properly with those risks are described here. Said errors then go through the error management, proper use of which may prevent aviation accidents or incidents from ever occurring.en
dc.format.extent540695 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPPLcs
dc.subjectManagementcs
dc.subjectHrozbacs
dc.subjectChybacs
dc.subjectPPLen
dc.subjectManagementen
dc.subjectThreaten
dc.subjectErroren
dc.titleManagement hrozeb a chyb v rámci pilotního výcviku pro získání licence PPLcs
dc.title.alternativeThreat and Error Management in the Framework of Private Pilot License Trainingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHrbek, Michalen
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravyen
dc.thesis.degree-programTechnologie letecké dopravycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie letecké dopravycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisVIL074_FS_B3712_3708R036_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record