Show simple item record

dc.contributor.advisorKolat, Pavelen
dc.contributor.authorJaneček, Jiříen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:52:54Z
dc.date.available2010-09-29T15:52:54Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81392
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá horizontálními a vertikálními separátory a přihřívači páry pro jaderné elektrárny III+ generace středních a vyšších výkonů. V první části je popsán negativní vliv vlhkosti v páře na termodynamickou účinnost turbínového stupně, účinnost parního oběhu a na lopatky turbíny, dále metody odstraňování vlhkosti a popis jednotlivých typů horizontálních a vertikálních separátorů a přihřívačů. Ve druhé části je proveden tepelný výpočet dvoustupňového vertikálního separátoru - přihřívače pro jaderné elektrárny o výkonu 70 MWe. V závěru je provedeno zhodnocení výsledných hodnot. Součástí práce je schématické zapojení zařízení v parním oběhu a výkresová dokumentace kazety přihřívače.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is particularly focused on horizontal and vertical steam separators and preheaters used in nuclear power stations of generation III+ of medium and higher power output. First part challenges negative influence of moisture in steam and description of this influence on thermodynamic efficiency of turbine stage, efficiency of steam cycle and on the turbine blade. Furthermore the methods of moisture removal and description of separate types of horizontal and vertical separators and preheaters. Second part consists of thermal calculation of two-stage vertical separator – preheater designed for nuclear power stations of 70 MWe power output. In conclusion I present analysis and review of final values. At last, schematic diagram of device in steam cycle and graphical documentation of preheater cassette is enclosed.en
dc.format.extent6631140 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectseparátor - přihřívačcs
dc.subjectvlhkostcs
dc.subjectzvyšování účinnostics
dc.subjectkoeficient rezervycs
dc.subjectseparator - preheateren
dc.subjectmoistureen
dc.subjectefficiency raisingen
dc.subjectcoefficient of reserveen
dc.titleSeparátor a přihřívač v jaderné elektrárněcs
dc.title.alternativeSeparator and Preheater in Nuclear Power Stationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeTomášek, Daviden
dc.date.accepted2010-06-07en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikyen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchProvoz a řízení v energeticecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisJAW028_FS_B2341_3907R004_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record