Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSmrž, Vladimíren
dc.contributor.authorKoďousek, Petren
dc.date.accessioned2010-09-29T15:57:11Z
dc.date.available2010-09-29T15:57:11Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81469
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractKOĎOUSEK, Petr. Komunikační systém leteckého simulátoru na bázi PC technologií. Ostrava: Institut dopravy - Ústav letecké dopravy. Fakulta strojní. VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2010. 45 stran. Bakalářská práce. Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá nalezením vhodného komunikačního systému pro potřeby Ústavu letecké dopravy. Objevují se v ní analýzy současných komunikačních systémů leteckých simulátorů a palubního systému letounu Beechcracht 300/350. Předkládá návrhy k řešení, které se inspirují komunikačními systémy současných leteckých simulátorů. Nastiňuje možnosti implementace komunikačního systému do výuky komunikace na leteckém simulátoru ÚLD.cs
dc.description.abstractKOĎOUSEK, Petr. PC – Flight Simulator Communicating System. Ostrava: Institute of Transport - Department of Air Transport. Faculty of Mechanical Engineering. VŠB - Technical University of Ostrava. 2010. 45 pages. Thesis head: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Thesis is dealing with creation of suitable system of communication for need of Department of Air Transport. There are analyses of current communication systems for flight simulators and audio system of Beechcraft 300/350. It Submits the proposals for realization, which are inspired by communication systems of present flight simulators. It outlines posibilities of implementation of communication systems into tuition in flight simulator at ÚLD.en
dc.format.extent1178641 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsimulátorcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectřešenícs
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectsimulatoren
dc.subjectsolventen
dc.subjectproposalen
dc.titleKomunikační systém leteckého simulátoru na bázi PC technologiícs
dc.title.alternativePC – Flight Simulator Communicating Systemen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMartinec, Františeken
dc.date.accepted2010-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravyen
dc.thesis.degree-programTechnologie letecké dopravycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie provozu letecké technikycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKOD023_FS_B3712_3708R037_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam