Show simple item record

dc.contributor.authorBřenek, Alešen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:04:20Z
dc.date.available2010-09-29T16:04:20Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81598
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractHlavním cílem práce je výběr a návrh vytápění rodinného domu. Návrh je podložen potřebnými výpočty, jež zajistí správnou a bezpečnou funkci otopného systému. První kapitola podrobně popisuje stavební část objektu. V této kapitole je nutné upozornit na návrh zelené intenzivní pochůzí střecha, která je řešena jako střešní zahrada s přístupem po venkovním schodišti. Druhá kapitola se zabývá vytápěním deskovými radiátory. Zde je nutné upozornit na detailní postup výpočtu termoregulačních ventilů a šroubení otopných těles. Třetí kapitola, popisuje principy využití sluneční energie na přitápění a ohřev vody v kombinaci s kondenzačním plynovým kotlem. Graficky nejzajímavější jsou jistě přílohy a to především příloha č. 14 s 3D vizualizacemi stavby.cs
dc.description.abstractThe main goal of the thesis is a selection and a design of a heating for a house. The design is backed up by necessary calculations that ensure correct functioning of the heating system. The first chapter closely describes an object building part. It is essential to stress out the design of a green intensive roof walkways which is designed as a roof garden with an access from an outer staircase. The second chapter focuses on a panel radiator heating. It is now important to emphasize a detailed calculation procedure of thermoregulation valves and mechanics of heating blocks. The third chapter describes principles of a solar energy utilisation for auxiliary heating and water warming process in combination with condensing gas boiler. The most graphically interesting are surely enclosures, especially the enclosure number 14 which includes 3D construction visualisations.en
dc.format106 l. : il. + 13 příl. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent806103 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsolárnícs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectohřevcs
dc.subjectvodycs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjectTRVcs
dc.subjecttermoregulační ventilcs
dc.subjectšroubenícs
dc.subjectpojistný ventilcs
dc.subjectexpanzní nádobacs
dc.subjectdimenzování otopné soustavycs
dc.subjectsolaren
dc.subjectheatingen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectTRVen
dc.subjectthermostatic valveen
dc.subjectsafety valveen
dc.subjectfittingsen
dc.subjectexpansion tanken
dc.subjectheating system designen
dc.titleRodinný dům - vytápěnícs
dc.title.alternativeThe Family House - The Heatingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101900cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBen
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisBRE156_FAST_B3607_3607R040_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record