Show simple item record

dc.contributor.advisorSmejkalová, Dagmaren
dc.contributor.authorBabinec, Daviden
dc.date.accessioned2010-09-29T16:10:06Z
dc.date.available2010-09-29T16:10:06Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81699
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractNáplní bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v obci Razová. Cílem bylo navrhnout bytový dům, jenž by splňoval veškeré technické, provozní požadavky této doby a nabízel spokojené moderní bydlení. Dům je navrhnut tak, aby se volně začlenil mezi stávající zástavbu a nenarušoval tak, povahu obce. Při návrhu jsem kladl důraz na jednoduchost a účelnost, spíše kvalitnější bydlení pro méně lidí než naopak. Podkladem pro návrh byla osobní prohlídka místa, mapové podklady a další doplňující průzkumy a rozbory okolí. Výsledná podoba bakalářské práce je souhrnem všech zjištěných okolností, platných předpisů vyhlášek a norem.cs
dc.description.abstractThe contents of this work is the development of documentation for building residential house in the village Razová. The aim was to design a residential building that would meet all technical, operational requirements of this era and happy offer happy modern living. The house is designed so as to freely incorporate the existing buildings and interfere so that the nature of the community . When the proposal was put emphasis on simplicity and practicality, rather better housing for less people than vice versa. The basis for the proposal was a personal tour of the map data and additional research and analysis around. The final version of the thesis is a summary of all identified circumstances, the applicable rules regulations and standards.en
dc.format3 sl. : il. + 1 DVD+Rcs
dc.format.extent9455255 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdokumentace pro provedení stavbycs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectjednoduchostcs
dc.subjectapartment houseen
dc.subjectdocumentation for building constructionen
dc.subjectsimplicityen
dc.titleBytový dům Razovács
dc.title.alternativeApartment house Razováen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201000897cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2010-05-24en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturyen
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisBAB130_FAST_B3502_3501R011_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record