Možnosti rafinace kovové taveniny v podmínkách VPIM

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81789

Show simple item record


dc.contributor.advisor Gryc, Karel en
dc.contributor.author Sýkora, Jan en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:15:16Z
dc.date.available 2010-09-29T16:15:16Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81789
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Předložená práce se zabývá konstrukcí vakuových indukčních tavících pecí, technologií rafinace a systémem odlévání. Předkládá nejmodernější poznatky z oblasti vakuové indukční metalurgie a ukazuje potenciál produkce jakostní oceli. V práci je zhodnocen vývoj výzkumných úkolů prováděných na výzkumném zařízení Vakuová a přetlaková indukční tavící pec (VPIM) společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Práce předkládá výsledky v oblasti výzkumu redukčního odstranění nežádoucích příměsí z ocelové taveniny legované chrómem a/nebo manganem za přetlaku argonu a výzkumu technologie výroby duplexních a superduplexních ocelí. Dále se práce zabývá problematikou odlévání oceli na zařízení VPIM a uvádí možné návrhy zlepšení čistoty a následně i mikročistoty odlévaných ingotů. Byla navrhnuta technologie odlévaní spodem se specifickou mezipánví respektující tvar kesonu s možností instalace zařízení pro filtraci hrubých a jemných nečistot. Rozbor ingotu odlitého spodem přes novou mezipánev prokázal vyšší čistotu zejména na povrchu ingotu oproti dřívějšímu odlévání horem. cs
dc.description.abstract This work deals with the design of vacuum induction melting furnaces, refining technology and casting system. It presents the latest findings from the vacuum induction metallurgy and shows potential for the production of stainless steel. The work evaluates the development of research projects facilities realized in research unit “Vacuum and pressure induction melting furnace “ (VPIM) in MATERIAL AND METALLURGICAL RESEARCH Ltd. The thesis presents results of the research discharge detrimental elements from the Cr and/or Mn alloyed molten steel under reduction conditions and pressurized argon, and research technology of production duplex and super duplex stainless steel. Then the work deals with the casting of steel on VPIM and provides suggestions improving the cleanliness and subsequently microcleanliness cast ingots. Bottom casting technology was designed with a specific tundish respectful form of caisson with the possibility of installing equipment for filtering coarse and fine dirt. Analysis of the bottom cast ingot through a new tundish showed higher purity in particular of the surface of ingot that top cast ingot. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 16044520 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject vakuové indukční tavení cs
dc.subject vakuum cs
dc.subject přetlak cs
dc.subject indukční pec cs
dc.subject rafinace cs
dc.subject mezipánev cs
dc.subject odlévání oceli cs
dc.subject vacuum induction melting en
dc.subject vacuum en
dc.subject pressure en
dc.subject induction furnace en
dc.subject refining en
dc.subject tundish en
dc.subject casting steel en
dc.title Možnosti rafinace kovové taveniny v podmínkách VPIM cs
dc.title.alternative Possibilities of Metal Melt Refining Process under Conditions of VPIM en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Socha, Ladislav en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 618 - Katedra metalurgie en
dc.contributor.consultant Kurka, Vladislav en
dc.thesis.degree-program Metalurgické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Technologie výroby kovů cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis SYK088_FMMI_N2109_2109T035_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SYK088_FMMI_N2109_2109T035_2010.pdf 15.30Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics