Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGryc, Karelen
dc.contributor.authorSýkora, Janen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:15:16Z
dc.date.available2010-09-29T16:15:16Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81789
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá konstrukcí vakuových indukčních tavících pecí, technologií rafinace a systémem odlévání. Předkládá nejmodernější poznatky z oblasti vakuové indukční metalurgie a ukazuje potenciál produkce jakostní oceli. V práci je zhodnocen vývoj výzkumných úkolů prováděných na výzkumném zařízení Vakuová a přetlaková indukční tavící pec (VPIM) společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Práce předkládá výsledky v oblasti výzkumu redukčního odstranění nežádoucích příměsí z ocelové taveniny legované chrómem a/nebo manganem za přetlaku argonu a výzkumu technologie výroby duplexních a superduplexních ocelí. Dále se práce zabývá problematikou odlévání oceli na zařízení VPIM a uvádí možné návrhy zlepšení čistoty a následně i mikročistoty odlévaných ingotů. Byla navrhnuta technologie odlévaní spodem se specifickou mezipánví respektující tvar kesonu s možností instalace zařízení pro filtraci hrubých a jemných nečistot. Rozbor ingotu odlitého spodem přes novou mezipánev prokázal vyšší čistotu zejména na povrchu ingotu oproti dřívějšímu odlévání horem.cs
dc.description.abstractThis work deals with the design of vacuum induction melting furnaces, refining technology and casting system. It presents the latest findings from the vacuum induction metallurgy and shows potential for the production of stainless steel. The work evaluates the development of research projects facilities realized in research unit “Vacuum and pressure induction melting furnace “ (VPIM) in MATERIAL AND METALLURGICAL RESEARCH Ltd. The thesis presents results of the research discharge detrimental elements from the Cr and/or Mn alloyed molten steel under reduction conditions and pressurized argon, and research technology of production duplex and super duplex stainless steel. Then the work deals with the casting of steel on VPIM and provides suggestions improving the cleanliness and subsequently microcleanliness cast ingots. Bottom casting technology was designed with a specific tundish respectful form of caisson with the possibility of installing equipment for filtering coarse and fine dirt. Analysis of the bottom cast ingot through a new tundish showed higher purity in particular of the surface of ingot that top cast ingot.en
dc.format.extent16044520 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvakuové indukční tavenícs
dc.subjectvakuumcs
dc.subjectpřetlakcs
dc.subjectindukční peccs
dc.subjectrafinacecs
dc.subjectmezipánevcs
dc.subjectodlévání ocelics
dc.subjectvacuum induction meltingen
dc.subjectvacuumen
dc.subjectpressureen
dc.subjectinduction furnaceen
dc.subjectrefiningen
dc.subjecttundishen
dc.subjectcasting steelen
dc.titleMožnosti rafinace kovové taveniny v podmínkách VPIMcs
dc.title.alternativePossibilities of Metal Melt Refining Process under Conditions of VPIMen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSocha, Ladislaven
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgieen
dc.contributor.consultantKurka, Vladislaven
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie výroby kovůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSYK088_FMMI_N2109_2109T035_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam