Show simple item record

dc.contributor.advisorNenadál, Jaroslaven
dc.contributor.authorPokorný, Martinen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:17:10Z
dc.date.available2010-09-29T16:17:10Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81825
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů implementace modelů excelence u organizací působících v České republice. Teoretická část je zaměřena hlavně na popis Modelu Excelence EFQM. Dále jsou zde rozebrány nejdůležitější světové modely a zahraniční studie, které se problematikou rizik a přínosů zavedení modelů zabývají. Praktická část, která je zpracována na základě dotazníkového šetření, vyhodnocuje přínosy a bariéry implementace modelů excelence u organizací, které je aplikují. Práce dále popisuje překážky při zavádění modelu organizacemi, které modely nepoužívají. Součástí praktické části je i případová studie ve společnosti Kovokon Popovice s.r.o.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis considers the analysis of risks and effects of the implementation of excellence models in the organizations functioning in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis is mainly focused on the description of the EFQM Excellence Model. The most important models from all over the world and foreign studies concerned with the problematic of risks and effects of the implementation of these models are also analyzed. The practical part is elaborated on the base of the questionnaire examination and is evaluating the risks and effects of the implementation of the models in the organizations that are using the models. Furthermore the thesis describes the disincentives that are restraining the organization that are not using the models from implementation of the models. The case study in the Kovokon Popovice ltd is also included in this part of the thesis.en
dc.format.extent1472216 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmodel excelencecs
dc.subjectModel Excelence EFQMcs
dc.subjectcena za kvalitucs
dc.subjectbariéry implementacecs
dc.subjectpřínosy implementace.cs
dc.subjectexcellence modelsen
dc.subjectEFQM Excellence Modelen
dc.subjectquality awarden
dc.subjectbarriers of the implementationen
dc.subjecteffects of the implementation.en
dc.titleAnalýza rizik a přínosů implementace modelů excelencecs
dc.title.alternativeThe Analysis of Risks and Effects related to the Excellence Models Implementation.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePařík , Antonínen
dc.date.accepted2010-05-26en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPOK125_FMMI_N3922_3902T041_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record