Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKutáč, Josefen
dc.contributor.authorBortlová, Lucieen
dc.date.accessioned2010-09-29T16:19:29Z
dc.date.available2010-09-29T16:19:29Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/81870
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy. Cílem práce je aplikovat základní metody finanční analýzy k analýze finanční situace vybrané společnosti. První část obsahuje souhrn teoretických východisek, principů, zdrojů informací a popis elementárních metod finanční analýzy, ze kterých vychází praktická část zaměřená na finanční analýzu společnosti ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. Na základě zjištěných výsledků jsou navrženy cesty, jak by management společnosti mohl změnit finanční situaci podniku.cs
dc.description.abstractThe introduced diploma thesis aims at financial analysis of the company. The goal of this thesis is to apply basic methods of financial analysis to the analysis of financial situation in the chosen company. The first part of the thesis contains summary of theoretical data, principles, information resources and description of fundamental methods of financial analysis. From this part comes out the practical part focused on financial analysis of the company ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. Based on detected results there are proposed ways how the company management could change the financial situation of the company.en
dc.format.extent2221863 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectabsolutní ukazatelecs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectrentabilita celkového kapitálu ROAcs
dc.subjectrentabilita vlastního kapitálu ROEcs
dc.subjectrentabilita tržeb ROScs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectDoucha.cs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectabsolute indicatorsen
dc.subjectdifferential indicatorsen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectreturn on assetsen
dc.subjectreturn on equityen
dc.subjectreturn on salesen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectDoucha.en
dc.titleFinační analýza společnostics
dc.title.alternativeThe Financial Analysis of Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJaníková, Hanaen
dc.date.accepted2010-05-25en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiien
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBOR128_FMMI_N3922_6208T123_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam