Finační analýza společnosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/81870

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kutáč, Josef en
dc.contributor.author Bortlová, Lucie en
dc.date.accessioned 2010-09-29T16:19:29Z
dc.date.available 2010-09-29T16:19:29Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/81870
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 29/09/2010 cs
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy. Cílem práce je aplikovat základní metody finanční analýzy k analýze finanční situace vybrané společnosti. První část obsahuje souhrn teoretických východisek, principů, zdrojů informací a popis elementárních metod finanční analýzy, ze kterých vychází praktická část zaměřená na finanční analýzu společnosti ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. Na základě zjištěných výsledků jsou navrženy cesty, jak by management společnosti mohl změnit finanční situaci podniku. cs
dc.description.abstract The introduced diploma thesis aims at financial analysis of the company. The goal of this thesis is to apply basic methods of financial analysis to the analysis of financial situation in the chosen company. The first part of the thesis contains summary of theoretical data, principles, information resources and description of fundamental methods of financial analysis. From this part comes out the practical part focused on financial analysis of the company ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. Based on detected results there are proposed ways how the company management could change the financial situation of the company. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2221863 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject rentabilita celkového kapitálu ROA cs
dc.subject rentabilita vlastního kapitálu ROE cs
dc.subject rentabilita tržeb ROS cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject Doucha. cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject differential indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject return on assets en
dc.subject return on equity en
dc.subject return on sales en
dc.subject liquidity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject Doucha. en
dc.title Finační analýza společnosti cs
dc.title.alternative The Financial Analysis of Company en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Janíková, Hana en
dc.date.accepted 2010-05-25 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis BOR128_FMMI_N3922_6208T123_2010 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BOR128_FMMI_N3922_6208T123_2010.pdf 2.118Mb PDF View/Open
BOR128_FMMI_N3922_6208T123_2010_zadani.pdf 437.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics